34 دنبال‌ کننده
20.6 هزار بازدید ویدیو

اهمیت مدریت زمان در سخنرانی

22 بازدید 2 ماه پیش

. شما نمی توانید بر زمان

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

آشنایی با آفات فن بیان

71 بازدید 2 ماه پیش

جلب توجه احساسات مخاطب!

32 بازدید 2 ماه پیش

میکروفن 1

20 بازدید 5 ماه پیش

آموزش فن بیان

226 بازدید 5 ماه پیش

باشگاه کتابخوانی

27 بازدید 5 ماه پیش

آموزشی

7 بازدید 5 ماه پیش

آموزشی

20 بازدید 5 ماه پیش

آموزشی

24 بازدید 5 ماه پیش

آموزشی

9 بازدید 5 ماه پیش

باشگاه کتابخوانی

12 بازدید 5 ماه پیش

آموزشی

25 بازدید 5 ماه پیش

آموزشی

19 بازدید 5 ماه پیش

آموزشی

11 بازدید 5 ماه پیش

آموزشی

10 بازدید 5 ماه پیش

آموزشی

27 بازدید 5 ماه پیش

آموزشی

9 بازدید 5 ماه پیش

آموزشی

7 بازدید 5 ماه پیش

انگیزشی

62 بازدید 5 ماه پیش

انگیزشی

41 بازدید 5 ماه پیش

آموزشی

7 بازدید 5 ماه پیش

آموزشی

16 بازدید 5 ماه پیش

پژوهشی

14 بازدید 5 ماه پیش

انگیزشی4

14 بازدید 5 ماه پیش

انگیزشی3

10 بازدید 5 ماه پیش

انگیزشی2

20 بازدید 5 ماه پیش

انگیزشی1

7 بازدید 5 ماه پیش

میکروفن 1

10 بازدید 5 ماه پیش

میکروفن 1

59 بازدید 5 ماه پیش

هفت گام

27 بازدید 5 ماه پیش

آموزشی 1000

9 بازدید 5 ماه پیش

آموزشی 223

10 بازدید 5 ماه پیش

فینال میکروفن 2

26 بازدید 5 ماه پیش

آموزشی-23

21 بازدید 5 ماه پیش
نمایش بیشتر