38 دنبال‌ کننده
21.1 هزار بازدید ویدیو

اهمیت مدریت زمان در سخنرانی

27 بازدید 4 ماه پیش

. شما نمی توانید بر زمان

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

آشنایی با آفات فن بیان

81 بازدید 4 ماه پیش

جلب توجه احساسات مخاطب!

40 بازدید 4 ماه پیش

میکروفن 1

24 بازدید 8 ماه پیش

آموزش فن بیان

232 بازدید 8 ماه پیش

باشگاه کتابخوانی

27 بازدید 8 ماه پیش

آموزشی

8 بازدید 8 ماه پیش

آموزشی

21 بازدید 8 ماه پیش

آموزشی

25 بازدید 8 ماه پیش

آموزشی

9 بازدید 8 ماه پیش

باشگاه کتابخوانی

12 بازدید 8 ماه پیش

آموزشی

25 بازدید 8 ماه پیش

آموزشی

19 بازدید 8 ماه پیش

آموزشی

11 بازدید 8 ماه پیش

آموزشی

10 بازدید 8 ماه پیش

آموزشی

27 بازدید 8 ماه پیش

آموزشی

9 بازدید 8 ماه پیش

آموزشی

7 بازدید 8 ماه پیش

انگیزشی

71 بازدید 8 ماه پیش

انگیزشی

41 بازدید 8 ماه پیش

آموزشی

7 بازدید 8 ماه پیش

آموزشی

17 بازدید 8 ماه پیش

پژوهشی

15 بازدید 8 ماه پیش

انگیزشی4

14 بازدید 8 ماه پیش

انگیزشی3

13 بازدید 8 ماه پیش

انگیزشی2

21 بازدید 8 ماه پیش

انگیزشی1

8 بازدید 8 ماه پیش

میکروفن 1

11 بازدید 8 ماه پیش

میکروفن 1

62 بازدید 8 ماه پیش

هفت گام

27 بازدید 8 ماه پیش

آموزشی 1000

12 بازدید 8 ماه پیش

آموزشی 223

11 بازدید 8 ماه پیش

فینال میکروفن 2

32 بازدید 8 ماه پیش

آموزشی-23

22 بازدید 8 ماه پیش
نمایش بیشتر