53 دنبال‌ کننده
80.4 هزار بازدید ویدیو
2 هزار بازدید 5 سال پیش

در این ویدئو روش کار سنسور اکسیژن در خودرو را مشاهده می کنید. روش کار این سنسور بر اساس الکتروشیمی می باشد که یکی از زمینه های تحقیقاتی مهم در مهندسی شیمی است. www.chemical-eng.ir

دیگر ویدیوها

3.1 هزار بازدید 5 سال پیش
19.7 هزار بازدید 8 سال پیش
1.2 هزار بازدید 6 سال پیش
1.1 هزار بازدید 7 سال پیش
3.9 هزار بازدید 7 سال پیش
611 بازدید 7 سال پیش
540 بازدید 7 سال پیش
6.1 هزار بازدید 7 سال پیش
2.9 هزار بازدید 7 سال پیش
19.8 هزار بازدید 7 سال پیش
688 بازدید 7 سال پیش
683 بازدید 7 سال پیش
2.2 هزار بازدید 7 سال پیش
13 هزار بازدید 8 سال پیش
218 بازدید 8 سال پیش
416 بازدید 8 سال پیش
2.3 هزار بازدید 8 سال پیش
6.1 هزار بازدید 9 سال پیش
3.1 هزار بازدید 8 سال پیش
1.1 هزار بازدید 8 سال پیش
3 هزار بازدید 9 سال پیش
5.8 هزار بازدید 9 سال پیش
1.4 هزار بازدید 9 سال پیش
637 بازدید 9 سال پیش