44 دنبال‌ کننده
69.2 هزار بازدید ویدیو

طرز کار سنسور اکسیژن از دید الکتروشیمی

1.9 هزار بازدید ۳ سال پیش

در این ویدئو روش کار سنسور اکسیژن در خودرو را مشاهده می کنید. روش کار این سنسور بر اساس الکتروشیمی می باشد که یکی از زمینه های تحقیقاتی مهم در مهندسی شیمی است. www.chemical-eng.ir

دیگر ویدیوها

دوره آموزش نرم افزار aspen hysys 8.6

2.8 هزار بازدید ۴ سال پیش

آموزش روش طراحی آزمایشات تاگوچی

17.2 هزار بازدید ۷ سال پیش

انیمیشن اندازه گیری نمونه آهن

1 هزار بازدید ۵ سال پیش

حفاری هدایتی 3

1.1 هزار بازدید ۵ سال پیش

حفاری هدایتی 2

3.6 هزار بازدید ۵ سال پیش

حفاری هدایتی 1

580 بازدید ۵ سال پیش

swirl fluidizer dryer animation

514 بازدید ۶ سال پیش

خشک کن پاششی(spray dryer)

5.3 هزار بازدید ۶ سال پیش

خشک کن انجمادی

2.6 هزار بازدید ۶ سال پیش

کارخانه شیر خشک

15.9 هزار بازدید ۶ سال پیش

LNG(گاز طبیعی مایع شده)

616 بازدید ۶ سال پیش

Animation Forced Circulation evaporator

621 بازدید ۶ سال پیش

Animation Falling Film Evaporator

2 هزار بازدید ۶ سال پیش

آموزش نصب نرم افزار ASpen plus 11

9.5 هزار بازدید ۷ سال پیش

electro wetting

208 بازدید ۷ سال پیش

electro wetting

404 بازدید ۷ سال پیش

ساخت مبدل حرارتی

2.2 هزار بازدید ۷ سال پیش

چطور اینو درست کرد؟

6 هزار بازدید ۸ سال پیش

جوشیدن آب به وسیله یخ

2.9 هزار بازدید ۷ سال پیش

گرفتن کار از گرمای شمع

1 هزار بازدید ۷ سال پیش

رفتار سیال غیر نیوتنی

2.8 هزار بازدید ۸ سال پیش

رفتار سیال غیر نیوتنی

5.4 هزار بازدید ۸ سال پیش

رئومتر

1.2 هزار بازدید ۸ سال پیش

رئومتر

539 بازدید ۸ سال پیش
نمایش بیشتر