28 دنبال‌ کننده
122.9 هزار بازدید ویدیو
1.3 هزار بازدید 5 سال پیش

تهیه شده توسط انجمن پیشگیری از آسیب های اجتماعی با همکاری صندوق عمران سازمان ملل متحد (UNDP) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دیگر ویدیوها

1.3 هزار بازدید 5 سال پیش
6.2 هزار بازدید 5 سال پیش
6.6 هزار بازدید 5 سال پیش
1.6 هزار بازدید 5 سال پیش
541 بازدید 6 سال پیش
8.1 هزار بازدید 6 سال پیش
1.5 هزار بازدید 6 سال پیش
1.9 هزار بازدید 6 سال پیش
1.2 هزار بازدید 6 سال پیش
1.8 هزار بازدید 6 سال پیش
1.4 هزار بازدید 6 سال پیش
47 هزار بازدید 6 سال پیش
2.6 هزار بازدید 6 سال پیش
2.9 هزار بازدید 6 سال پیش
1.5 هزار بازدید 6 سال پیش
1.6 هزار بازدید 6 سال پیش
نمایش بیشتر