در حال بارگذاری
 • 8
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 51.1هزار
  بازدید

مرکز اسناد فرهنگی اجتماعی

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

 • 8
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 51.1هزار
  بازدید
لیست ‌پخش‌های بیشتر

همه ویدیو ها

 • مستند سخن آخر شهید ابوالقاسم دشتیان

  150 بازدید

  در این مستند مادر توصیه ای به جوانان دارد و دعایی بدرقه راهشان می کند طرح روایت حماسه 1396-سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد https://asnad.etefaq.org/post/2391

 • مستند شهادت شهید ابوالقاسم دشتیان

  83 بازدید

  این مستند به خاطرات چگونگی به شهادت رسیدن شهید و دادن خبر شهادت به خانواده وی می پردازد-طرح روایت حماسه 1396-سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد https://asnad.etefaq.org/post/2390

 • مستند شهادت شهید مصطفی خسروی

  110 بازدید

  این مستند به خاطرات چگونگی به شهادت رسیدن شهید و دادن خبر شهادت به خانواده وی می پردازد-طرح روایت حماسه 1396-سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد https://asnad.etefaq.org/post/2322

 • مستند جبهه شهید ابوالقاسم دشتیان

  172 بازدید

  این مستند به خاطرات شوق شهید برای حضور در جبهه، اعزام به جبهه می پردازد طرح روایت حماسه 1396-سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد https://asnad.etefaq.org/post/2389

 • مستند کودکی و نوجوانی شهید ابوالقاسم دشتیان

  64 بازدید

  این مستند به خاطرات تولد، کودکی و نوجوانی و فعالیت های شهید می پردازد. طرح روایت حماسه 1396-سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد https://asnad.etefaq.org/post/2388

 • مستند والدین شهید ابوالقاسم دشتیان

  148 بازدید

  در این مستند مادر شهید به خاطرات تولد،کودکی و نوجوانی شهید و همچنین خصوصیات اخلاقی و فعالیت های اجتماعی شهید می پردازد طرح روایت حماسه 1396-سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد https://asnad.etefaq.org/post/2387

 • مستند والدین شهید مجید مهائی-قسمت چهارم

  46 بازدید

  در این مستند مادر شهید به خاطرات تولد،کودکی و نوجوانی شهید و همچنین خصوصیات اخلاقی و فعالیت های اجتماعی شهید می پردازد طرح روایت حماسه 1396-سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد https://asnad.etefaq.org/post/2396

 • مستند والدین شهید مجید مهائی-قسمت سوم

  108 بازدید

  در این مستند مادر شهید به خاطرات تولد،کودکی و نوجوانی شهید و همچنین خصوصیات اخلاقی و فعالیت های اجتماعی شهید می پردازد طرح روایت حماسه 1396-سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد https://asnad.etefaq.org/post/2395

 • مستند والدین شهید مجید مهائی-قسمت دوم

  37 بازدید

  در این مستند مادر شهید به خاطرات تولد،کودکی و نوجوانی شهید و همچنین خصوصیات اخلاقی و فعالیت های اجتماعی شهید می پردازد طرح روایت حماسه 1396-سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد https://asnad.etefaq.org/post/2394

 • مستند والدین شهید مجید مهائی-قسمت اول

  55 بازدید

  در این مستند مادر شهید به خاطرات تولد،کودکی و نوجوانی شهید و همچنین خصوصیات اخلاقی و فعالیت های اجتماعی شهید می پردازد طرح روایت حماسه 1396-سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد https://asnad.etefaq.org/post/2393

 • مستندسخن آخر شهید مجید مهائی

  26 بازدید

  در این مستند مادر توصیه ای به جوانان دارد و دعایی بدرقه راهشان می کند طرح روایت حماسه 1396-سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد https://asnad.etefaq.org/post/2400

 • مستند شهادت شهید مجید مهائی

  53 بازدید

  این مستند به خاطرات چگونگی به شهادت رسیدن شهید و دادن خبر شهادت به خانواده وی می پردازد-طرح روایت حماسه 1396-سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد https://asnad.etefaq.org/post/2399

 • مستند جبهه شهید مجید مهائی

  125 بازدید

  این مستند به خاطرات شوق شهید برای حضور در جبهه، اعزام به جبهه می پردازد طرح روایت حماسه 1396-سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد https://asnad.etefaq.org/post/2398

 • مستند جوانی شهید مجید مهائی

  54 بازدید

  سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد - طرح روایت حماسه 1396- این مستند به فعالیت های اجتماعی و انقلابی شهید می پردازد- https://asnad.etefaq.org/post/2397

 • مستند شجره مجید مهائی -قسمت دوم

  28 بازدید

  این مستند به سیره تربیتی و سبک زندگی اجداد شهید می پردازد-طرح روایت حماسه 1396-سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد https://asnad.etefaq.org/post/2402

 • مستند شجره مجید مهائی -قسمت اول

  113 بازدید

  این مستند به سیره تربیتی و سبک زندگی اجداد شهید می پردازد-طرح روایت حماسه 1396-سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد https://asnad.etefaq.org/post/2401

 • مستند شجره شهید ابوالقاسم دشتیان

  187 بازدید

  این مستند به سیره تربیتی و سبک زندگی اجداد شهید می پردازد-طرح روایت حماسه 1396-سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد

 • مستند شهادت شهید احمد خسروی

  84 بازدید

  این مستند به خاطرات چگونگی به شهادت رسیدن شهید و دادن خبر شهادت به خانواده وی می پردازد-طرح روایت حماسه 1396-سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد https://asnad.etefaq.org/post/2210

 • مستند سخن آخر شهیدان احمد و مصطفی خسروی

  107 بازدید

  در این مستند مادر توصیه ای به جوانان دارد و دعایی بدرقه راهشان می کند طرح روایت حماسه 1396-سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد https://asnad.etefaq.org/post/2209

 • مستند جبهه شهید مصطفی خسروی

  176 بازدید

  این مستند به خاطرات شوق شهید برای حضور در جبهه، اعزام به جبهه می پردازد طرح روایت حماسه 1396-سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد https://asnad.etefaq.org/post/2321

 • مستند جبهه شهید احمد خسروی

  276 بازدید

  این مستند به خاطرات شوق شهید برای حضور در جبهه، اعزام به جبهه می پردازد طرح روایت حماسه 1396-سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد https://asnad.etefaq.org/post/2208

 • مستند جوانی شهیدان احمد خسروی

  224 بازدید

  سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد - طرح روایت حماسه 1395- این مستند به فعالیت های اجتماعی و انقلابی شهید می پردازد- https://asnad.etefaq.org/post/2207

 • مستند ازدواج شهید احمد خسروی

  340 بازدید

  طرح روایت حماسه 1396-سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد https://asnad.etefaq.org/post/2373

 • مستند کودکی و نوجوانی شهید مصطفی و احمد خسروی

  38 بازدید

  این مستند به خاطرات تولد، کودکی و نوجوانی و فعالیت های شهید می پردازد. طرح روایت حماسه 1396-سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد https://asnad.etefaq.org/post/2206

 • مستند والدین شهید مصطفی و احمد خسروی- قسمت سوم

  73 بازدید

  در این مستند مادر شهید به خاطرات تولد،کودکی و نوجوانی شهید و همچنین خصوصیات اخلاقی و فعالیت های اجتماعی شهید می پردازد طرح روایت حماسه 1396-سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد https://asnad.etefaq.org/post/2205

 • مستند والدین شهید مصطفی و احمد خسروی-قسمت دوم

  148 بازدید

  در این مستند مادر شهید به خاطرات تولد،کودکی و نوجوانی شهید و همچنین خصوصیات اخلاقی و فعالیت های اجتماعی شهید می پردازد طرح روایت حماسه 1396-سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد https://asnad.etefaq.org/post/2204

 • مستند والدین شهید احمد و مصطفی خسروی-قسمت اول

  226 بازدید

  در این مستند مادر شهید به خاطرات تولد،کودکی و نوجوانی شهید و همچنین خصوصیات اخلاقی و فعالیت های اجتماعی شهید می پردازد طرح روایت حماسه 1396-سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد https://asnad.etefaq.org/post/2203.

 • مستند شجره شهیدان احمد و مصطفی خسروی

  43 بازدید

  این مستند به سیره تربیتی و سبک زندگی اجداد هردو شهید می پردازد طرح روایت حماسه 1396-سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد https://asnad.etefaq.org/post/2202

 • مستند شهادت شهید محمد ابراهیم موروثی

  63 بازدید

  این مستند به خاطرات چگونگی به شهادت رسیدن شهید و دادن خبر شهادت به خانواده وی می پردازد-طرح روایت حماسه 1396-سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد https://asnad.etefaq.org/post/2372

 • مستند جبهه شهید محمد ابراهیم موروثی

  123 بازدید

  این مستند به خاطرات شوق شهید برای حضور در جبهه، اعزام به جبهه می پردازد طرح روایت حماسه 1396-سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد https://asnad.etefaq.org/post/2370

 • مستند جوانی شهید محمد ابراهیم موروثی

  37 بازدید

  سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد - طرح روایت حماسه 1396- این مستند به فعالیت های اجتماعی و انقلابی شهید می پردازد- https://asnad.etefaq.org/post/2371

 • مستند کودکی تا نوجوانی شهید محمد ابراهیم موروثی

  68 بازدید

  این مستند به خاطرات تولد، کودکی و نوجوانی و فعالیت های اجتماعی و انقلابی شهید می پردازد. طرح روایت حماسه 1396-سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد https://asnad.etefaq.org/post/2369