ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

چاه نفت هیرکان

7 بازدید 3 ماه پیش

آغاز عملیات اکتشافی چاه نفت هیرکان در شهرستان گمیشان

دیگر ویدیوها

23 بازدید 2 هفته پیش
10 بازدید 2 ماه پیش
5 بازدید 2 ماه پیش
15 بازدید 6 ماه پیش
6 بازدید 8 ماه پیش
13 بازدید 8 ماه پیش
16 بازدید 8 ماه پیش
72 بازدید 9 ماه پیش
28 بازدید 9 ماه پیش
314 بازدید 9 ماه پیش
23 بازدید 9 ماه پیش