75 دنبال‌ کننده
10.5 هزار بازدید ویدیو
61 بازدید 3 هفته پیش

برای حل انواع مساله مربوط به نیروی عمودی تکیه گاه وآسانسور این محتوا را نگاه کنید.

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

61 بازدید 3 هفته پیش
67 بازدید 3 هفته پیش
18 بازدید 8 ماه پیش
29 بازدید 8 ماه پیش
34 بازدید 8 ماه پیش
24 بازدید 8 ماه پیش
24 بازدید 8 ماه پیش
8 بازدید 8 ماه پیش
11 بازدید 8 ماه پیش
14 بازدید 8 ماه پیش
28 بازدید 8 ماه پیش
10 بازدید 8 ماه پیش
33 بازدید 8 ماه پیش
34 بازدید 8 ماه پیش
25 بازدید 9 ماه پیش
21 بازدید 9 ماه پیش
42 بازدید 9 ماه پیش
35 بازدید 9 ماه پیش
57 بازدید 9 ماه پیش
72 بازدید 9 ماه پیش
37 بازدید 9 ماه پیش
3 بازدید 9 ماه پیش
5 بازدید 9 ماه پیش
4 بازدید 9 ماه پیش
7 بازدید 9 ماه پیش
52 بازدید 9 ماه پیش
9 بازدید 9 ماه پیش
18 بازدید 9 ماه پیش
12 بازدید 9 ماه پیش
نمایش بیشتر