ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار
27 دنبال‌ کننده
80.6 هزار بازدید ویدیو
120 بازدید 9 ماه پیش

اگر شما بخواهید مساحت هاشورها (Hatch) را محاسبه کنید می توانید با دانلود لیسپ اتوکد محاسبه مساحت هاشور (hatch) این کار را به راحتی انجام دهید. در این روش نیاز به اجرای دستور Generate Boundary و سایر مراحل نیست. برای اجرای این لیسپ در اتوکد بعد از فراخوانی لیسپ با دستور AP از مسیر مربوطه، از دستور Ha استفاده نمایید و سپس نقطه ای را برای نشان دادن مساحت و تعداد هاشورها مشخص کنید. برای دریافت فایل لیسپ به لینک https://b2n.ir/738497 یا https://b2n.ir/236924 مراجعه نمایید.

لیسپ مساحت هاشور

120 بازدید 9 ماه پیش

اگر شما بخواهید مساحت هاشورها (Hatch) را محاسبه کنید می توانید با دانلود لیسپ اتوکد محاسبه مساحت هاشور (hatch) این کار را به راحتی انجام دهید. در این روش نیاز به اجرای دستور Generate Boundary و سایر مراحل نیست. برای اجرای این لیسپ در اتوکد بعد از فراخوانی لیسپ با دستور AP از مسیر مربوطه، از دستور Ha استفاده نمایید و سپس نقطه ای را برای نشان دادن مساحت و تعداد هاشورها مشخص کنید. برای دریافت فایل لیسپ به لینک https://b2n.ir/738497 یا https://b2n.ir/236924 مراجعه نمایید.

دیگر ویدیوها