20 دنبال‌ کننده
99.5 هزار بازدید ویدیو

استاد امیر احمدی

1.4 هزار بازدید ۱ سال پیش

استاد امیر احمدی مدرس گیتار و گیتار الکتریک در آموزشگاه موسیقی آوادیس

دیگر ویدیوها

استاد امیر احمدی

1.4 هزار بازدید ۱ سال پیش

نوازندگی پیانو و ویولن

2.5 هزار بازدید ۱ سال پیش

نوازندگی پیانو و ویولن

1.2 هزار بازدید ۱ سال پیش

ارکستر ایرانی آوادیس

390 بازدید ۱ سال پیش

ارکستر ایرانی آوادیس

189 بازدید ۱ سال پیش

ارکستر ایرانی آوادیس

180 بازدید ۱ سال پیش

ارکستر ایرانی آوادیس

151 بازدید ۱ سال پیش

ارکستر ایرانی آوادیس

213 بازدید ۱ سال پیش

ارکستر ایرانی آوادیس

300 بازدید ۱ سال پیش

ارکستر ایرانی آوادیس

125 بازدید ۱ سال پیش

ارکستر ایرانی آوادیس

121 بازدید ۱ سال پیش

ارکستر ایرانی آوادیس

90 بازدید ۱ سال پیش

ارکستر ایرانی آوادیس

163 بازدید ۱ سال پیش

ارکستر ایرانی آوادیس

209 بازدید ۱ سال پیش

ارکستر ایرانی آوادیس

198 بازدید ۱ سال پیش

ارکستر ایرانی آوادیس

140 بازدید ۱ سال پیش

ارکستر ایرانی آوادیس

146 بازدید ۱ سال پیش

گروه پاپ آوادیس

249 بازدید ۱ سال پیش

گروه پاپ آوادیس

131 بازدید ۱ سال پیش

گروه پاپ آوادیس

294 بازدید ۱ سال پیش

گروه پاپ آوادیس

146 بازدید ۱ سال پیش

گروه پاپ آوادیس

131 بازدید ۱ سال پیش

گروه پاپ آوادیس

162 بازدید ۱ سال پیش

گروه پاپ آوادیس

110 بازدید ۱ سال پیش

ارکستر ایرانی آوادیس

69 بازدید ۱ سال پیش

ارکستر ایرانی آوادیس

66 بازدید ۱ سال پیش

ارکستر ایرانی آوادیس

112 بازدید ۱ سال پیش

ارکستر ایرانی آوادیس

125 بازدید ۱ سال پیش

ارکستر ایرانی آوادیس

124 بازدید ۱ سال پیش
نمایش بیشتر