0 دنبال‌ کننده
667 بازدید ویدیو
9 بازدید 5 ماه پیش

ورود عظیم‌ترین محموله تجهیزات واکسن‌سازی به ایران برای تولید ماهانه ۳۰ میلیون واکسن کرونا مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک ایران در گفت‌وگو با همشهری جزییاتی از واردات تجهیزات واکسن‌سازی به ایران ارائه کرد که برای تولید ماهانه ۳۰ میلیون دُز واکسن کرونا استفاده خواهد شد. این محموله در کمتر از یک ربع ترخیص شده؛ رکوردی در تشریفات گمرکی. به گفته او تاکنون ۱۰ محموله واکسن کرونا که بیش از ۲ میلیون دُز را شامل می‌شود، به ایران وارد شده است.

شرکت ترخیص کالای آوندحیات

9 بازدید 5 ماه پیش

ورود عظیم‌ترین محموله تجهیزات واکسن‌سازی به ایران برای تولید ماهانه ۳۰ میلیون واکسن کرونا مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک ایران در گفت‌وگو با همشهری جزییاتی از واردات تجهیزات واکسن‌سازی به ایران ارائه کرد که برای تولید ماهانه ۳۰ میلیون دُز واکسن کرونا استفاده خواهد شد. این محموله در کمتر از یک ربع ترخیص شده؛ رکوردی در تشریفات گمرکی. به گفته او تاکنون ۱۰ محموله واکسن کرونا که بیش از ۲ میلیون دُز را شامل می‌شود، به ایران وارد شده است.