در حال بارگذاری

دسته‌بندی

دیگر سرویس‌‌ها

آپارات در موبایل Windows ,Android ,IOS
 • 16
  دنبال کننده
 • 24
  دنبال شونده
 • 19.7هزار
  بازدید

مجله ادبی آوانگارد - avangardsite.ir

این کانال ویدئویی مجله ادبی آوانگارد است.

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

این کانال ویدئویی مجله ادبی آوانگارد است.

 • 16
  دنبال کننده
 • 24
  دنبال شونده
 • 19.7هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • شعرخوانی محمود درویش

  348 بازدید

  مجله آوانگارد: شعرخوانی زیبای محمود درویش با زیرنویس فارسی. توضیحات بیشتر در سایت آوانگارد: Avangardsite.ir

 • 13-برنامه ارتباط ایرانی-قسمت سیزدهم

  اصغر
  144 بازدید

  نظریه بازار پیام دکتر مهدی محسنیان راد اولین بار در کنفرانس انجمن بین المللی تحقیق در ارتباط جمعی در بوداپست ارائه و پس از آن به زبان های فارسی، انگلیسی و عربی منتشر شده است. در سال ۱۳۸۸ از کتاب سه جلدی ایران در چهار کهکشان ارتباطی او یک مجموعه ۱۳ قسمتی تلویزیونی با عنوان ارتباط ایرانی با اجرای اسماعیل میرفخرایی تهیه و از کانال ۴ تلویزیون ایران پخش شد.

 • 12-برنامه ارتباط ایرانی-قسمت دوازدهم

  اصغر
  622 بازدید

  نظریه بازار پیام دکتر مهدی محسنیان راد اولین بار در کنفرانس انجمن بین المللی تحقیق در ارتباط جمعی در بوداپست ارائه و پس از آن به زبان های فارسی، انگلیسی و عربی منتشر شده است. در سال ۱۳۸۸ از کتاب سه جلدی ایران در چهار کهکشان ارتباطی او یک مجموعه ۱۳ قسمتی تلویزیونی با عنوان ارتباط ایرانی با اجرای اسماعیل میرفخرایی تهیه و از کانال ۴ تلویزیون ایران پخش شد.

 • 11-برنامه ارتباط ایرانی-قسمت یازدهم

  اصغر
  294 بازدید

  نظریه بازار پیام دکتر مهدی محسنیان راد اولین بار در کنفرانس انجمن بین المللی تحقیق در ارتباط جمعی در بوداپست ارائه و پس از آن به زبان های فارسی، انگلیسی و عربی منتشر شده است. در سال ۱۳۸۸ از کتاب سه جلدی ایران در چهار کهکشان ارتباطی او یک مجموعه ۱۳ قسمتی تلویزیونی با عنوان ارتباط ایرانی با اجرای اسماعیل میرفخرایی تهیه و از کانال ۴ تلویزیون ایران پخش شد.

 • 10-برنامه ارتباط ایرانی-قسمت دهم

  اصغر
  460 بازدید

  نظریه بازار پیام دکتر مهدی محسنیان راد اولین بار در کنفرانس انجمن بین المللی تحقیق در ارتباط جمعی در بوداپست ارائه و پس از آن به زبان های فارسی، انگلیسی و عربی منتشر شده است. در سال ۱۳۸۸ از کتاب سه جلدی ایران در چهار کهکشان ارتباطی او یک مجموعه ۱۳ قسمتی تلویزیونی با عنوان ارتباط ایرانی با اجرای اسماعیل میرفخرایی تهیه و از کانال ۴ تلویزیون ایران پخش شد.

 • 9-برنامه ارتباط ایرانی-قسمت نهم

  اصغر
  179 بازدید

  نظریه بازار پیام دکتر مهدی محسنیان راد اولین بار در کنفرانس انجمن بین المللی تحقیق در ارتباط جمعی در بوداپست ارائه و پس از آن به زبان های فارسی، انگلیسی و عربی منتشر شده است. در سال ۱۳۸۸ از کتاب سه جلدی ایران در چهار کهکشان ارتباطی او یک مجموعه ۱۳ قسمتی تلویزیونی با عنوان ارتباط ایرانی با اجرای اسماعیل میرفخرایی تهیه و از کانال ۴ تلویزیون ایران پخش شد.

 • 8-برنامه ارتباط ایرانی-قسمت هشتم

  اصغر
  129 بازدید

  نظریه بازار پیام دکتر مهدی محسنیان راد اولین بار در کنفرانس انجمن بین المللی تحقیق در ارتباط جمعی در بوداپست ارائه و پس از آن به زبان های فارسی، انگلیسی و عربی منتشر شده است. در سال ۱۳۸۸ از کتاب سه جلدی ایران در چهار کهکشان ارتباطی او یک مجموعه ۱۳ قسمتی تلویزیونی با عنوان ارتباط ایرانی با اجرای اسماعیل میرفخرایی تهیه و از کانال ۴ تلویزیون ایران پخش شد.

 • 7-برنامه ارتباط ایرانی-قسمت هفتم

  اصغر
  662 بازدید

  نظریه بازار پیام دکتر مهدی محسنیان راد اولین بار در کنفرانس انجمن بین المللی تحقیق در ارتباط جمعی در بوداپست ارائه و پس از آن به زبان های فارسی، انگلیسی و عربی منتشر شده است. در سال ۱۳۸۸ از کتاب سه جلدی ایران در چهار کهکشان ارتباطی او یک مجموعه ۱۳ قسمتی تلویزیونی با عنوان ارتباط ایرانی با اجرای اسماعیل میرفخرایی تهیه و از کانال ۴ تلویزیون ایران پخش شد.

 • 6-برنامه ارتباط ایرانی-قسمت ششم

  اصغر
  361 بازدید

  نظریه بازار پیام دکتر مهدی محسنیان راد اولین بار در کنفرانس انجمن بین المللی تحقیق در ارتباط جمعی در بوداپست ارائه و پس از آن به زبان های فارسی، انگلیسی و عربی منتشر شده است. در سال ۱۳۸۸ از کتاب سه جلدی ایران در چهار کهکشان ارتباطی او یک مجموعه ۱۳ قسمتی تلویزیونی با عنوان ارتباط ایرانی با اجرای اسماعیل میرفخرایی تهیه و از کانال ۴ تلویزیون ایران پخش شد.

 • 5-برنامه ارتباط ایرانی-قسمت پنجم

  اصغر
  222 بازدید

  نظریه بازار پیام دکتر مهدی محسنیان راد اولین بار در کنفرانس انجمن بین المللی تحقیق در ارتباط جمعی در بوداپست ارائه و پس از آن به زبان های فارسی، انگلیسی و عربی منتشر شده است. در سال ۱۳۸۸ از کتاب سه جلدی ایران در چهار کهکشان ارتباطی او یک مجموعه ۱۳ قسمتی تلویزیونی با عنوان ارتباط ایرانی با اجرای اسماعیل میرفخرایی تهیه و از کانال ۴ تلویزیون ایران پخش شد.

 • 4-برنامه ارتباط ایرانی-قسمت چهارم

  اصغر
  228 بازدید

  نظریه بازار پیام دکتر مهدی محسنیان راد اولین بار در کنفرانس انجمن بین المللی تحقیق در ارتباط جمعی در بوداپست ارائه و پس از آن به زبان های فارسی، انگلیسی و عربی منتشر شده است. در سال ۱۳۸۸ از کتاب سه جلدی ایران در چهار کهکشان ارتباطی او یک مجموعه ۱۳ قسمتی تلویزیونی با عنوان ارتباط ایرانی با اجرای اسماعیل میرفخرایی تهیه و از کانال ۴ تلویزیون ایران پخش شد.

 • 3-برنامه ارتباط ایرانی-قسمت سوم

  اصغر
  218 بازدید

  نظریه بازار پیام دکتر مهدی محسنیان راد اولین بار در کنفرانس انجمن بین المللی تحقیق در ارتباط جمعی در بوداپست ارائه و پس از آن به زبان های فارسی، انگلیسی و عربی منتشر شده است. در سال ۱۳۸۸ از کتاب سه جلدی ایران در چهار کهکشان ارتباطی او یک مجموعه ۱۳ قسمتی تلویزیونی با عنوان ارتباط ایرانی با اجرای اسماعیل میرفخرایی تهیه و از کانال ۴ تلویزیون ایران پخش شد.

 • 2-برنامه ارتباط ایرانی-قسمت دوم

  اصغر
  286 بازدید

  نظریه بازار پیام دکتر مهدی محسنیان راد اولین بار در کنفرانس انجمن بین المللی تحقیق در ارتباط جمعی در بوداپست ارائه و پس از آن به زبان های فارسی، انگلیسی و عربی منتشر شده است. در سال ۱۳۸۸ از کتاب سه جلدی ایران در چهار کهکشان ارتباطی او یک مجموعه ۱۳ قسمتی تلویزیونی با عنوان ارتباط ایرانی با اجرای اسماعیل میرفخرایی تهیه و از کانال ۴ تلویزیون ایران پخش شد.

 • مستند زندگی و زمانه شاهرخ مسکوب

  157 بازدید

  بمناسبت زادروز شاهرخ مسکوب. یادداشتهای منتشر نشده مسکوب را از روزهای انقلاب در سایت آوانگارد بخوانید: http://avangardsite.ir/

 • شعر خوانی رضا براهنی

  463 بازدید

  ویدئو از صفحه اینستاگرام اوکتای براهنی

 • گیتار نوازی جالب دانشجوی ایرانی در امریکا

  1,044 بازدید

  توضیح بیشتر در سایت مجله ادبی آوانگارد: AvangardSite.ir

 • نوازندگی شاهکار کیهان کلهر

  7,750 بازدید

  از مجموعه راه ابریشم آهنگساز: یویو یاما

 • انیمیشن - با من صنما (همایون شجریان)

  4,134 بازدید

  شعر مولانا صدای همایون شجریان آهنگساز: پورناظری

 • پیانو نوازی شاهکار Lubomyr Melnyk

  834 بازدید

  لوبومیر ملنیک (Lubomyr Melnyk) یکی از چیره دست ترین پیانیست های حال حاضر دنیا است. توضیح بیشتر درمورد این فیلم: http://avangardsite.ir/?p=13237

 • حکیم عمر خیام در نظرگاه داریوش شایگان

  505 بازدید

  ▪️روایت شایگان از خیام: جهان سراسر تسلسل است و ملال آور؛ خیام می گوید دَم را دریاب تا از تسلسل رها شوی

 • سیمین دانشور پس از انقلاب

  1,434 بازدید

  روایت بهنود از آخرین روزهای حیات ِ سیمین دانشور توضیحات: http://avangardsite.ir/?p=12972

 • خوانش «بنی آدم» برای بنی آدم

  واوخوان
  5,059 بازدید

  رونمایی از تولید صوتی آخرین اثر محمود دولت آبادی، با صدای خودش در پویش مشترک "واوخوان" و خیریه "ریشه ها با حمایت رسانه ای خبرآنلاین و آپارات روز چهارشنبه 11 بهمن در "کافه نزدیک" تهران برگزار شد. كل درآمد حاصل از فروش این كتاب صوتی جهت رسیدگی به كودكان آسیب دیده مصرف خواهد شد. واوخوان را از اپ استور یا پلی استور نصب و با خرید و توصیه ی داستان «یك شب دیگر»، در این حركت انسان دوستانه سهیم شوید.

 • نگاهی به زندگی و اشعار مولوی- دکتر محمد استعلامی

  مستانه
  980 بازدید

  سخنرانی دکتر استعلامی در مورد زندگی و آثار مولانا جلال الدین بلخی

 • حافظ به روایت دکتر محمد استعلامی

  سهیل قاسمی
  564 بازدید

  دکتر محمد استعلامی در یک فایل ویدیویی یک ساعت و بیست دقیقه از حافظ می گوید. نکته های دقیق و تسلط مثال زدنی این استاد دانشگاه و پژوهش گر ادبی و شیوه برخورد هوشمندانه و علمی ایشان در کنار بیان شیوا و فصیح، بسیار ارزشمند و آموختنی است.

 • سپیده قطعه ی بشارت - اساتید لطفی و شجریان -

  a.a
  6,885 بازدید

  قطعه بشارت شعر: امیرهوشنگ ابتهاج آواز: محمدرضا شجریان آهنگساز: محمدرضا لطفی زمانه قرعه ی نو می‌زند به نام شما خوشا شما که جهان می‌رود به کام شما در این هوا چه نفس‌ها پر آتش است وخوش است که بوی عود دل ماست در مشام شما تنور سینه ی سوزان ما به یاد آرید که­ ز آتش دل ما پخته گشت خام شما تقدیم به روح پاک استاد محمد رضا لطفی

 • مستند قلم فرسایان ، ابراهیم گلستان

  محسن چالوسی
  1,686 بازدید

  البته شهرت گلستان بیشتر برای فیلمسازی اوست ، ولی در این ویدیو علاوه بر کارهای سینمایی او ، به کتابها و آثار ادبی او نیز پرداخته می شود.