14 دنبال‌ کننده
38.6 هزار بازدید ویدیو

آسفالت نامناسب جاده ماغر بهمئی

119 بازدید 7 ماه پیش

آسفالت ماغر دو سال هم دوام نیارود،متاسفانه این پروژه 2.5 کیلومتری روکش آسفالت که برای اجرای آن هزینه میلیاردی شد،این روزها مایه دردسر رانندگان شهرستان شده است.

دیگر ویدیوها

ورزش در منزل

70 بازدید 7 ماه پیش

ورزش در منزل

51 بازدید 7 ماه پیش

ورزش در منزل

32 بازدید 7 ماه پیش

ورزش در منزل

54 بازدید 7 ماه پیش

ورزش در منزل

57 بازدید 7 ماه پیش

ورزش در منزل

48 بازدید 7 ماه پیش

ورزش در منزل

61 بازدید 7 ماه پیش

ورزش در منزل

71 بازدید 7 ماه پیش

ورزش در منزل

84 بازدید 7 ماه پیش

ورزش در منزل

89 بازدید 7 ماه پیش

ورزش در منزل

231 بازدید 7 ماه پیش

ورزش در منزل

89 بازدید 7 ماه پیش

ورزش در منزل

76 بازدید 7 ماه پیش

ورزش در منزل

67 بازدید 8 ماه پیش

ورزش در منزل

97 بازدید 8 ماه پیش

ورزش در منزل

48 بازدید 8 ماه پیش

ورزش در منزل

448 بازدید 8 ماه پیش

ورزش در منزل

41 بازدید 8 ماه پیش

ورزش در منزل

55 بازدید 8 ماه پیش

ورزش در منزل

54 بازدید 8 ماه پیش

ورزش در منزل

106 بازدید 8 ماه پیش

ورزش در منزل

49 بازدید 8 ماه پیش

ورزش در منزل

178 بازدید 8 ماه پیش

ورزش در منزل

46 بازدید 8 ماه پیش

ورزش در منزل

61 بازدید 8 ماه پیش

ورزش در منزل

54 بازدید 8 ماه پیش

ورزش در منزل

52 بازدید 8 ماه پیش

ورزش در منزل

64 بازدید 8 ماه پیش

ورزش در منزل

86 بازدید 8 ماه پیش

ورزش در منزل

46 بازدید 8 ماه پیش

ورزش در منزل

41 بازدید 8 ماه پیش

ورزش در منزل

55 بازدید 8 ماه پیش

ورزش در منزل

73 بازدید 8 ماه پیش

ورزش در منزل

50 بازدید 8 ماه پیش

ورزش در منزل

84 بازدید 8 ماه پیش
نمایش بیشتر