70 دنبال‌ کننده
20.4 هزار بازدید ویدیو

دبستان آینده سازان برتر1- ریاضی سوم دبستان- فصل دوم- تمرین- 3 آبان 99

2 بازدید 3 ساعت پیش

دبستان آینده سازان برتر1- ریاضی سوم دبستان- فصل دوم-عددهای چهاررقمی- حل مسئله و الگوسازی- تمرین - 3 آبان 99

پنجم آینده سازان برتر ۱

ریاضی پایه پنجم ۲ مهر

19 بازدید 4 هفته پیش

ریاضی پنجم ریاضی پنجم زاویه ها ۲ مهر

دیگر ویدیوها

رياضي 3 آبان پايه دوم

4 بازدید 1 روز پیش

فارسي 3 آبان پايه دوم

0 بازدید 1 روز پیش

رياضي 10 آبان پايه دوم

0 بازدید 1 روز پیش

رياضي 7 آبان پايه دوم

0 بازدید 1 روز پیش

رياضي 7 آبان پايه دوم

2 بازدید 1 روز پیش

رياضي 3 آبان پايه دوم

2 بازدید 1 روز پیش

رياضي 3 آبان پايه دوم

2 بازدید 1 روز پیش

نقاشي پايه ششم 30 مهر

6 بازدید 2 روز پیش

نقاشي پايه سوم 30 مهر

14 بازدید 2 روز پیش

نقاشی پایه دوم 30 مهر

26 بازدید 2 روز پیش

نقاشی پایه اول 30 مهر

9 بازدید 2 روز پیش

پیش دبستان نقاشی 30 مهر

1 بازدید 2 روز پیش

انيميشن ماشين ها

17 بازدید 2 روز پیش

رياضي 10 آبان پايه دوم

3 بازدید 2 روز پیش

رياضي 10 آبان پايه دوم

2 بازدید 2 روز پیش

رياضي 7 آبان پايه دوم

3 بازدید 2 روز پیش

فارسي 3 آبان پايه دوم

1 بازدید 2 روز پیش

رياضي 3 آبان پايه دوم

4 بازدید 2 روز پیش

10 آبان رياضي پايه دوم

1 بازدید 2 روز پیش

فارسي 10 آبان پايه دوم

1 بازدید 2 روز پیش

ریاضی 7 آبان پایه دوم

4 بازدید 2 روز پیش

فارسی 3 آبان پایه دوم

1 بازدید 2 روز پیش

ریاضی 3 آبان پایه دوم

1 بازدید 2 روز پیش

علوم 30 مهر پایه اول

3 بازدید 2 روز پیش

ریاضی 30 مهر پایه اول

5 بازدید 2 روز پیش

ریاضی 29 مهر پایه اول

6 بازدید 2 روز پیش

ریاضی 28 مهر پایه اول

3 بازدید 2 روز پیش

پشت صحنه مجازي

12 بازدید 3 روز پیش

فارسي 23 مهر پايه اول

29 بازدید 1 هفته پیش

فارسي 23 مهر پايه اول

26 بازدید 1 هفته پیش

فارسي 23 مهر پايه اول

15 بازدید 1 هفته پیش

رياضي 23 مهر پايه اول

12 بازدید 1 هفته پیش

رياضي 23 مهر پايه اول

20 بازدید 1 هفته پیش

فارسي 30 مهر پايه اول

10 بازدید 1 هفته پیش
نمایش بیشتر