ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار
93 دنبال‌ کننده
14.3 هزار بازدید ویدیو
160 بازدید 5 ماه پیش

شرکت بازرگانی و ساختمانی آینده ساز کرانه کیش در اردیبهشت سال 1397 در زمینه موضوع طراحی و اجرای عملیات ساختمانی ، عمرانی و بازرگانی و با تمرکز بر فعالیتهای ساختمانی با شماره 13639 با سرمایه یکصد میلیون ریال در جزیره کیش به ثبت رسید. با توجه به قرابت فعالیتها و اهداف تبیین شده ، بر اساس تصمیم مجمع عمومی فوق العاده در مرداد 1397 ، شرکت بازرگانی و سرمایه گذاری آینده کیش«بساک» ، کلیه اموال، دارائی ها، مطالبات، دیون، تعهدات شرکت را به قیمت دفتری طبق ماده 111 قانون مالیات های مستقیم به شرکت بازرگانی و ساختمانی آی

دیگر ویدیوها