ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار
11 دنبال‌ کننده
7.2 هزار بازدید ویدیو
34 بازدید 1 ماه پیش

ین خشک شدن سریع، باعث ایجاد عایقی نسبتاً دائمی خواهد شد که نه ترک می‌خورد و نه تغییر شکل می‌دهد. اگر فوم فراتر از منطقه موردنظر گسترش بیابد، فوم اضافی را می‌توان به اندازه موردنظر برش تلفن: ۰۹۱۲۱۷۹۷۳۷۹ ۰۹۱۲۳۴۱۹۶۵۳ ۰۱۱۴۴۲۹۶۰۲۴ https://www.ayeghkaran-asle-sard.com/

دیگر ویدیوها

45 بازدید 6 ماه پیش
320 بازدید 1 سال پیش
431 بازدید 1 سال پیش
185 بازدید 1 سال پیش
1.3 هزار بازدید 1 سال پیش
485 بازدید 1 سال پیش
624 بازدید 1 سال پیش
159 بازدید 1 سال پیش
635 بازدید 1 سال پیش