7 دنبال‌ کننده
2 هزار بازدید ویدیو
141 بازدید 3 ماه پیش

کجای تهران را برای تفریح انتخاب میکنید ؟ ️یک جایی که هیجان داره ؟ ️یک جایی که ارامش داره ؟ ️یک جایی که غذای خوشمزه داره ؟ ️یک کافه خوب برای خوردن قهوه ؟ ️بازی های کامپیوتری ؟ ️بازی های حرکتی ؟ ️بازی های کنترلی ؟ ️فعالیت های کالری سوزی؟ ️جاهایی که مشجر و پر از فضای سبزه؟ ️جایی که مشکل پارکینگ‌نداشته باشه ؟ ️جایی که ترافیک نباشه ؟ ️جایی که افراد خاص باشند ؟ ️جایی که بتونم خرید های خاص کنم ؟ ️جایی که مسابقات مهم پخش کنه ؟ ️پروتکل بهداشتی رعایت بشه ؟ ️امنیت داشته باشه ؟ ️رضایت سنجی مشتری داشته باشه ؟ ️فضای شاد

دیگر ویدیوها

505 بازدید 8 سال پیش