ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار
112 دنبال‌ کننده
8 هزار بازدید ویدیو
595 بازدید 1 سال پیش

It is an introduction to #artificialintelligence (#AI), #datascience (#DS), #machinelearning (#ML), and #deeplearning (#DL) in Farsi. Contact the instructor at https://www.linkedin.com/in/azam-rabiee-073b071b/

نمایش بیشتر