229 دنبال‌ کننده
808.7 هزار بازدید ویدیو

موتور سیکلت دایلیم ۲۵۰ RR

4.3 هزار بازدید ۱۰ ماه پیش

دیگر ویدیوها

موتور سیکلت دایلیم ۲۵۰ RR

4.3 هزار بازدید ۱۰ ماه پیش

موتور ۲۵۰ دایلیم، کاوازاکی نینجا

7.4 هزار بازدید ۱۰ ماه پیش

لانگز درجا (استاتیک)

4.7 هزار بازدید ۲ سال پیش

پوش آپ یا شنای سوئدی

3.9 هزار بازدید ۲ سال پیش

پشت بازو نیمکت

3.8 هزار بازدید ۲ سال پیش

کرانچ

4.8 هزار بازدید ۲ سال پیش

تمرین شکم ایستا

1.2 هزار بازدید ۲ سال پیش

کرانچ کوتاه

843 بازدید ۲ سال پیش

تمرین شکم ( به پهلو)

3.4 هزار بازدید ۲ سال پیش

شنای سوئدی با چرخش

1.6 هزار بازدید ۲ سال پیش

پرش پروانه ای

2.2 هزار بازدید ۲ سال پیش

دویدن زانو بالا (کاردیو)

1.5 هزار بازدید ۲ سال پیش

Step Ups بالارفتن از پله

1.9 هزار بازدید ۲ سال پیش

پرس سرشانه هالتر نشسته

13.1 هزار بازدید ۲ سال پیش

پشت پا دستگاه نشسته

6.6 هزار بازدید ۲ سال پیش

داخل پا دستگاه

12.9 هزار بازدید ۲ سال پیش

خارج پا دستگاه

7.3 هزار بازدید ۲ سال پیش

حرکت اصلاحی کمر صاف (بدون گودی)

5.1 هزار بازدید ۲ سال پیش

دیپ نشسته دستگاه (پشت بازو)

13 هزار بازدید ۲ سال پیش

ساق پا نشسته (تقویت عضله نعلی ساق)

4.9 هزار بازدید ۲ سال پیش

پشت پا خوابیده دستگاه وزنه آزاد

2.1 هزار بازدید ۲ سال پیش

جلو بازو لاری

5.8 هزار بازدید ۲ سال پیش

حرکت پله (استپ آپ) با دمبل

11.8 هزار بازدید ۲ سال پیش

لانگز درجا (استاتیک)

7.9 هزار بازدید ۲ سال پیش

پرس سرشانه جفت دست دمبل ایستاده

10.4 هزار بازدید ۲ سال پیش

زیربغل تک دمبل خم

20.5 هزار بازدید ۲ سال پیش

لانگز معکوس درجا

7.1 هزار بازدید ۲ سال پیش

زیربغل پول اوور (پلاور)

10.2 هزار بازدید ۲ سال پیش

نشر جانب ایستاده

7.7 هزار بازدید ۲ سال پیش

10 ماده غذایی پروتیین دار

2 هزار بازدید ۲ سال پیش

نشر جانب دمبل نشسته

12.8 هزار بازدید ۲ سال پیش

پرس بالاسینه دمبل

3.9 هزار بازدید ۲ سال پیش
نمایش بیشتر