ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار
176 دنبال‌ کننده
37.2 هزار بازدید ویدیو
47 بازدید 2 ماه پیش

راهکار های مواجهه با قطع برق و اینترنت در زمان امتحانات دانشگاه الزهرا

کلاس آنلاین

400 بازدید 7 ماه پیش

آشنایی با ابزار های تکمیلی ارائه درAdobe connect

دیگر ویدیوها

93 بازدید 6 ماه پیش
165 بازدید 6 ماه پیش
277 بازدید 7 ماه پیش
193 بازدید 7 ماه پیش
280 بازدید 7 ماه پیش
13 بازدید 7 ماه پیش
18 بازدید 7 ماه پیش
190 بازدید 7 ماه پیش
81 بازدید 7 ماه پیش
174 بازدید 7 ماه پیش
206 بازدید 7 ماه پیش
13 بازدید 7 ماه پیش
476 بازدید 7 ماه پیش
76 بازدید 7 ماه پیش
44 بازدید 10 ماه پیش
16 بازدید 1 سال پیش
16 بازدید 1 سال پیش
1.1 هزار بازدید 1 سال پیش
525 بازدید 1 سال پیش
28 بازدید 1 سال پیش
2.1 هزار بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر