در حال بارگذاری
 • 60
  دنبال کننده
 • 9
  دنبال شونده
 • 96.4هزار
  بازدید

هیأت الزهرا (س) دانشگاه شریف

کانال رسمی هیأت الزهراء(س) دانشگاه صنعتی شریف

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

کانال رسمی هیأت الزهراء(س) دانشگاه صنعتی شریف

 • 60
  دنبال کننده
 • 9
  دنبال شونده
 • 96.4هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • اطلبوا الحوائج من رحماء القلوب

  1,172 بازدید

  نکات اخلاقی..مناجات سحر شب های ماه مبارک رمضان 1439 ... سحر بیست و دوم ... با مناجات خوانی حجت الاسلام پویا ... هیات الزهرا(س) مسجد دانشگاه صنعتی شریف ... آدرس کانال هیات الزهرا(س) در پیام رسان سروش sapp.ir/azzahraasharif ....صفحه اینستاگرام هیات الزهرا(س) به نشانی @azzahraasharif ... #مناجات #قاسمیان #روضه #الزهرا #هیات #مداحی #رمضان #روزه #هیات_الزهرا #شریف #صنعتی_شریف #دانشگاه_شریف

 • هدایت اهل البیت(ع) یک لحظه انقطاع ندارد

  77 بازدید

  نکات اخلاقی..مناجات سحر شب های ماه مبارک رمضان 1439 ... سحر بیستم ... با مناجات خوانی حجت الاسلام پویا ... هیات الزهرا(س) مسجد دانشگاه صنعتی شریف ... آدرس کانال هیات الزهرا(س) در پیام رسان سروش sapp.ir/azzahraasharif ....صفحه اینستاگرام هیات الزهرا(س) به نشانی @azzahraasharif ... #مناجات #قاسمیان #روضه #الزهرا #هیات #مداحی #رمضان #روزه #هیات_الزهرا #شریف #صنعتی_شریف #دانشگاه_شریف

 • رد احسان به نحو احسن

  142 بازدید

  نکات اخلاقی..مناجات سحر شب های ماه مبارک رمضان 1439 ... سحر پانزدهم ... با مناجات خوانی حجت الاسلام پویا ... هیات الزهرا(س) مسجد دانشگاه صنعتی شریف ... آدرس کانال هیات الزهرا(س) در پیام رسان سروش sapp.ir/azzahraasharif ....صفحه اینستاگرام هیات الزهرا(س) به نشانی @azzahraasharif ... #مناجات #قاسمیان #روضه #الزهرا #هیات #مداحی #رمضان #روزه #هیات_الزهرا #شریف #صنعتی_شریف #دانشگاه_شریف

 • ثبات قدم شرط تمسک به ولایت اهل بیت در عصر غیبت

  26 بازدید

  نکات اخلاقی..مناجات سحر شب های ماه مبارک رمضان 1439 ... سحر چهاردهم ... با مناجات خوانی حجت الاسلام پویا ... هیات الزهرا(س) مسجد دانشگاه صنعتی شریف ... آدرس کانال هیات الزهرا(س) در پیام رسان سروش sapp.ir/azzahraasharif ....صفحه اینستاگرام هیات الزهرا(س) به نشانی @azzahraasharif ... #مناجات #قاسمیان #روضه #الزهرا #هیات #مداحی #رمضان #روزه #هیات_الزهرا #شریف #صنعتی_شریف #دانشگاه_شریف

 • مومن،اصرار برگناه یا اصرار بر توبه؟

  394 بازدید

  نکات اخلاقی..مناجات سحر شب های ماه مبارک رمضان 1439 ... سحر سیزدهم ... با مناجات خوانی حجت الاسلام قاسمیان ... هیات الزهرا(س) مسجد دانشگاه صنعتی شریف ... آدرس کانال هیات الزهرا(س) در پیام رسان سروش sapp.ir/azzahraasharif ....صفحه اینستاگرام هیات الزهرا(س) به نشانی @azzahraasharif ... #مناجات #قاسمیان #روضه #الزهرا #هیات #مداحی #رمضان #روزه #هیات_الزهرا #شریف #صنعتی_شریف #دانشگاه_شریف

 • اعمالی کوچک،آثاری بزرگ

  106 بازدید

  نکات اخلاقی..مناجات سحر شب های ماه مبارک رمضان 1439 ... سحر دوازدهم ... با مناجات خوانی حجت الاسلام قاسمیان ... هیات الزهرا(س) مسجد دانشگاه صنعتی شریف ... آدرس کانال هیات الزهرا(س) در پیام رسان سروش sapp.ir/azzahraasharif ....صفحه اینستاگرام هیات الزهرا(س) به نشانی @azzahraasharif ... #مناجات #قاسمیان #روضه #الزهرا #هیات #مداحی #رمضان #روزه #هیات_الزهرا #شریف #صنعتی_شریف #دانشگاه_شریف

 • ادای حقوق مومنین شرط لازم ماندن در ولایت خدا

  65 بازدید

  نکات اخلاقی..مناجات سحر شب های ماه مبارک رمضان 1439 ... سحر یازدهم ... با مناجات خوانی حجت الاسلام قاسمیان ... هیات الزهرا(س) مسجد دانشگاه صنعتی شریف ... آدرس کانال هیات الزهرا(س) در پیام رسان سروش sapp.ir/azzahraasharif ....صفحه اینستاگرام هیات الزهرا(س) به نشانی @azzahraasharif ... #مناجات #قاسمیان #روضه #الزهرا #هیات #مداحی #رمضان #روزه #هیات_الزهرا #شریف #صنعتی_شریف #دانشگاه_شریف

 • دو دهه خادمی

  101 بازدید

  مصاحبه ای ویژه با تعدادی از اعضای هیات امناء هیات الزهرا(س) و مسئولین نهاد و رؤسای دانشگاه صنعتی شریف...مراسم گرامیداشت #20_سالگی هیات الزهرا(س) دانشگاه صنعتی شریف

 • آخر الزمان،دوران پرخیز

  213 بازدید

  نکات اخلاقی..مناجات سحر شب های ماه مبارک رمضان 1439 ... سحر دهم ... با مناجات خوانی حجت الاسلام پویا ... هیات الزهرا(س) مسجد دانشگاه صنعتی شریف ... آدرس کانال هیات الزهرا(س) در پیام رسان سروش sapp.ir/azzahraasharif ....صفحه اینستاگرام هیات الزهرا(س) به نشانی @azzahraasharif ... #مناجات #قاسمیان #روضه #الزهرا #هیات #مداحی #رمضان #روزه #هیات_الزهرا #شریف #صنعتی_شریف #دانشگاه_شریف

 • اضطرار،تنها راه توجه امام زمان

  237 بازدید

  نکات اخلاقی..مناجات سحر شب های ماه مبارک رمضان 1439 ... سحر نهم ... با مناجات خوانی حجت الاسلام قاسمیان ... هیات الزهرا(س) مسجد دانشگاه صنعتی شریف ... آدرس کانال هیات الزهرا(س) در پیام رسان سروش sapp.ir/azzahraasharif ....صفحه اینستاگرام هیات الزهرا(س) به نشانی @azzahraasharif ... #مناجات #قاسمیان #روضه #الزهرا #هیات #مداحی #رمضان #روزه #هیات_الزهرا #شریف #صنعتی_شریف #دانشگاه_شریف

 • وقوع حوادث وابسته به تعبیر شماست

  132 بازدید

  نکات اخلاقی..مناجات سحر شب های ماه مبارک رمضان 1439 ... سحر هشتم ... با مناجات خوانی حجت الاسلام قاسمیان ... هیات الزهرا(س) مسجد دانشگاه صنعتی شریف ... آدرس کانال هیات الزهرا(س) در پیام رسان سروش sapp.ir/azzahraasharif ....صفحه اینستاگرام هیات الزهرا(س) به نشانی @azzahraasharif ... #مناجات #قاسمیان #روضه #الزهرا #هیات #مداحی #رمضان #روزه #هیات_الزهرا #شریف #صنعتی_شریف #دانشگاه_شریف

 • "جلسات موعظه هفتگی" راهی برای رسیدن به خدا

  132 بازدید

  نکات اخلاقی..مناجات سحر شب های ماه مبارک رمضان 1439 ... سحر ششم ... با مناجات خوانی حجت الاسلام قاسمیان ... هیات الزهرا(س) مسجد دانشگاه صنعتی شریف ... آدرس کانال هیات الزهرا(س) در پیام رسان سروش sapp.ir/azzahraasharif ....صفحه اینستاگرام هیات الزهرا(س) به نشانی @azzahraasharif ... #مناجات #قاسمیان #روضه #الزهرا #هیات #مداحی #رمضان #روزه #هیات_الزهرا #شریف #صنعتی_شریف #دانشگاه_شریف

 • کمال روزه داری انقطاع از غیر خداست

  94 بازدید

  نکات اخلاقی..مناجات سحر شب های ماه مبارک رمضان 1439 ... سحر پنجم ... با مناجات خوانی حجت الاسلام پویا ... هیات الزهرا(س) مسجد دانشگاه صنعتی شریف ... آدرس کانال هیات الزهرا(س) در پیام رسان سروش sapp.ir/azzahraasharif .... #مناجات #قاسمیان #روضه #الزهرا #هیات #مداحی #رمضان #روزه #هیات_الزهرا #شریف #صنعتی_شریف #دانشگاه_شریف

 • دین فقط حب به خدا نیست؟

  174 بازدید

  نکات اخلاقی..مناجات سحر شب های ماه مبارک رمضان 1439 ... سحر چهارم ... با مناجات خوانی حجت الاسلام قاسمیان ... هیات الزهرا(س) مسجد دانشگاه صنعتی شریف ... آدرس کانال هیات الزهرا(س) در پیام رسان سروش sapp.ir/azzahraasharif .... #مناجات #قاسمیان #روضه #الزهرا #هیات #مداحی #رمضان #روزه #هیات_الزهرا #شریف #صنعتی_شریف #دانشگاه_شریف

 • حق الناس، عامل درجا زدن!

  315 بازدید

  نکات اخلاقی..مناجات سحر شب های ماه مبارک رمضان 1439 ... سحر سوم ... با مناجات خوانی حجت الاسلام قاسمیان ... هیات الزهرا(س) مسجد دانشگاه صنعتی شریف ... آدرس کانال هیات الزهرا(س) در پیام رسان سروش sapp.ir/azzahraasharif .... #مناجات #قاسمیان #روضه #الزهرا #هیات #مداحی #رمضان #روزه #هیات_الزهرا #شریف #صنعتی_شریف #دانشگاه_شریف

 • برکت،منظقه بی حساب با خدا!

  242 بازدید

  نکات اخلاقی..مناجات سحر شب های ماه مبارک رمضان 1439 ... سحر دوم ... با مناجات خوانی حجت الاسلام قاسمیان ... هیات الزهرا(س) مسجد دانشگاه صنعتی شریف ... آدرس کانال هیات الزهرا(س) در پیام رسان سروش sapp.ir/azzahraasharif .... #مناجات #قاسمیان #روضه #الزهرا #هیات #مداحی #رمضان #روزه #هیات_الزهرا #شریف #صنعتی_شریف #دانشگاه_شریف

 • کمک به نیازمندان مستحب نیست!

  215 بازدید

  نکات اخلاقی..مناجات سحر شب های ماه مبارک رمضان 1439 ... سحر اول ... با مناجات خوانی حجت الاسلام قاسمیان ... هیات الزهرا(س) مسجد دانشگاه صنعتی شریف ... آدرس کانال هیات الزهرا(س) در پیام رسان سروش sapp.ir/azzahraasharif .... #مناجات #قاسمیان #روضه #الزهرا #هیات #مداحی #رمضان #روزه #هیات_الزهرا #شریف #صنعتی_شریف #دانشگاه_شریف

 • تیزر مراسم معنوی احیا نیمه شعبان

  745 بازدید

  تیزر اطلاع رسانی مراسم معنوی احیا نیمه شعبان با سخنرانی حجت الاسلام پناهیان و مناجات خوانی حجت الاسلام قاسمیان سه شنبه 11 اردیبهشت ماه از ساعت 23:30 مسجد دانشگاه صنعتی شریف #احیا #نیمه_شعبان #شعبان #قاسمیان #پناهیان #سخنرانی #مناجات #روضه #مداحی #شریف #دانشگاه_شریف #هیات_الزهرا_دانشگاه_شریف #هیات_الزهرا #علیرضا_پناهیان #استاد_پناهیان #استادپناهیان

 • فاطمیه ۹۶-مداحی زیبا-محمدرستمی-شورانقلابی-دل نذر حسین

  1,115 بازدید

  دهه دوم عزاداری فاطمیه سخنران: حجت الاسلام قاسمیان مداحی: حاج محمد رستمی #شریف #رستمی #قاسمیان #مداحی #شور #شورانقلابی #انقلابی #دل #نذر #سیب_سرخی #الزهرا #دانشگاه_شریف #هیات #هیات_الزهرا

 • اگر نظام عوض شود،خیلی از مسئولین در جای خود می مانند

  1,867 بازدید

  من به این نظام امیدوارم فاطمیه 96 سخنران:حجت الاسلام قاسمیان مداح: حاج محمدرستمی #مثل_الامام_مثل_الکعبه #قاسمیان #سیاسی #انقلاب #انقلابی #مسئولین #فاطمیه #مداحی #سخنرانی

 • چنگک خدا - حجت الاسلام قاسمیان

  1,110 بازدید

  کلیپ ویژه سخنرانی حجت الاسلام قاسمیان در شب قدر ۹۵ دانشگاه شریف

 • تیزر اردوی پابوس عشق 95(مشهد مقدس) دانشگاه صنعتی شریف

  652 بازدید

  اردوی پابوس عشق 95-مشهد مقدس - 19 لغایت 22 بهمن ماه - مهلت ثبت نام :18 تا 21 دی ماه- هیأت الزهرا (س) -دانشگاه صنعتی شریف -اطلاعات بیشتر در سایت Azzahraa.Sharif.ir

 • راه بازگشت - حجت الاسلام حسینی قمی

  584 بازدید

  در جامعه جوان هایی هستند که وقتی گناه می کنند، از رحمت خداوند ناامید می شوند ...

 • چله نشینی 1

  970 بازدید

  گزیده ای از مراسم محرم سال 94 هیأت الزهرا (س) دانشگاه صنعتی شریف

 • خدایت را بخوان - حجت الاسلام قاسمیان

  1,110 بازدید

  شب چهارم رمضان ۹۵ مسجد دانشگاه صنعتی شریف هیئت الزهرا (س)

 • بی خیالی - حجت الاسلام قاسمیان

  997 بازدید

  شب سوم رمضان ۹۵ مسجد دانشگاه صنعتی شریف هیئت الزهرا (س)

 • سرنوشت - حجت الاسلام قاسمیان

  1,214 بازدید

  شب دوم رمضان ۹۵ مسجد دانشگاه صنعتی شریف هیئت الزهرا (س)

 • ماه قرآن - حجت الاسلام قاسمیان

  527 بازدید

  شب اول رمضان 95 مسجد دانشگاه صنعتی شریف هیئت الزهرا (س)

 • وظیفه فرد نسبت به خانواده

  230 بازدید

  قسمتی از بیانات حجت الاسلام و المسلمین محمدزاده یزدی پیرامون «وظیفه فرد نسبت به خانواده» در مراسم اربعین 1437 هیأت الزهراء(س) دانشگاه صنعتی شریف تارنمای هیأت: http://www.azzahraa.sharif.ir کانال تلگرام هیأت: http://telegram.me/AzzahraaSharif

 • توجه به حیوانات در سبک زندگی اسلامی

  489 بازدید

  قسمتی از بیانات حجت الاسلام و المسلمین محمدزاده یزدی پیرامون «توجه به حیوانات در سبک زندگی اسلامی» در مراسم اربعین 1437 هیأت الزهراء(س) دانشگاه صنعتی شریف تارنمای هیأت: http://www.azzahraa.sharif.ir کانال تلگرام هیأت: http://telegram.me/AzzahraaSharif

 • تلاش، ویژگی فرد باتقوا

  137 بازدید

  قسمتی از بیانات حجت الاسلام و المسلمین محمدزاده یزدی پیرامون «تلاش، ویژگی فرد باتقوا» در مراسم اربعین 1437 هیأت الزهراء(س) دانشگاه صنعتی شریف تارنمای هیأت: http://www.azzahraa.sharif.ir کانال تلگرام هیأت: http://telegram.me/AzzahraaSharif