34 دنبال‌ کننده
95 هزار بازدید ویدیو
1.4 هزار بازدید 1 سال پیش

اتولیسپ تهیه جدول مختصات https://b68.ir/utm-table-lisp

دیگر ویدیوها

1.4 هزار بازدید 1 سال پیش
1.4 هزار بازدید 1 سال پیش
8 هزار بازدید 1 سال پیش
1.6 هزار بازدید 1 سال پیش
7.6 هزار بازدید 1 سال پیش
426 بازدید 2 سال پیش
1.7 هزار بازدید 2 سال پیش
9.3 هزار بازدید 3 سال پیش
5 هزار بازدید 3 سال پیش
1.2 هزار بازدید 3 سال پیش
3.7 هزار بازدید 3 سال پیش
583 بازدید 3 سال پیش
2.4 هزار بازدید 3 سال پیش
11 هزار بازدید 3 سال پیش
نمایش بیشتر