3 هزار دنبال‌ کننده
5.6 میلیون بازدید ویدیو
240.1 هزار بازدید 6 ماه پیش

تن فروش، زن خیابانی ، روسپیگر . هر قدر هم کارشناسان و جامعه شناسان سعی کنند با عوض کردن نام این افراد ، کمتر در مورد آسیب اجتماعی صحبت کنند اما نمی توان منکر این شد که فروشندگان و مشتریان این قشر برایشان هیچ تفاوتی ندارد که نام آنها چه باشد آنها همانی می کنند که قبلا می کردنند. در برنامه اینهفته باهم از رها نکردن زنان خیابانی بیشتر می گوییم.

دیگر ویدیوها

240.1 هزار بازدید 6 ماه پیش
201.3 هزار بازدید 6 ماه پیش
215.5 هزار بازدید 6 ماه پیش
198 هزار بازدید 7 ماه پیش
234.6 هزار بازدید 7 ماه پیش
226.8 هزار بازدید 7 ماه پیش
266.7 هزار بازدید 7 ماه پیش
253.6 هزار بازدید 8 ماه پیش
202.3 هزار بازدید 8 ماه پیش
227.3 هزار بازدید 8 ماه پیش
229.3 هزار بازدید 8 ماه پیش
205.9 هزار بازدید 9 ماه پیش
200.9 هزار بازدید 9 ماه پیش
58.6 هزار بازدید 10 ماه پیش
56.9 هزار بازدید 10 ماه پیش
67 هزار بازدید 11 ماه پیش
70.3 هزار بازدید 1 سال پیش
98.1 هزار بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر