11 دنبال‌ کننده
69 هزار بازدید ویدیو

نمونه های اجرااسماعیل اسلامی باباحیدری

31 بازدید ۳ هفته پیش

نمونه مختلف ازاجراهای قبلی که استفاده میشد

دیگر ویدیوها

شهرباباحیدر

61 بازدید ۳ ماه پیش

شهرزیباوتاریخی جونقان

41 بازدید ۳ ماه پیش

منطقه هیرگان

45 بازدید ۳ ماه پیش

روستای کران

53 بازدید ۴ ماه پیش

پاییزبختیاری

47 بازدید ۸ ماه پیش

پاییزچهارمحال وبختیاری

59 بازدید ۸ ماه پیش

ترانه لری بختیاری پاپ

6.9 هزار بازدید ۸ ماه پیش

شعربختیاری فارسان

90 بازدید ۹ ماه پیش

دروصف بختیاری فیل آباد

201 بازدید ۹ ماه پیش

ترانه لری زیبای درچلیچه

3.4 هزار بازدید ۹ ماه پیش

ترانه زیبالری پردنجان

253 بازدید ۹ ماه پیش

ترانه لری سورشجان

2.5 هزار بازدید ۹ ماه پیش

کتاب چهارمحال وبختیاری

56 بازدید ۹ ماه پیش

معرفی کتاب درشهرکرد

38 بازدید ۹ ماه پیش

کتاب وکتابخوانی شهرکرد

29 بازدید ۹ ماه پیش

دیاربختیاری سرزمین بزرگان

79 بازدید ۱۰ ماه پیش

لری

1.2 هزار بازدید ۱۰ ماه پیش

سرداران بختیاری

853 بازدید ۱۰ ماه پیش

بختیاری

817 بازدید ۱۰ ماه پیش
نمایش بیشتر