در حال بارگذاری
 • 2
  دنبال کننده
 • 4
  دنبال شونده
 • 6.1هزار
  بازدید

آسایشگاه خیریه معلولین بچه های آسمان

آسایشگاه خیریه نگهداری از کودکان معلول جسمی و ذهنی و بیماران سالمند با نام بچه های آسمان کامران از سال 1378 و با شماره ثبت 15280در قالب یک سازمان غیردولتی -غیر انتفاعی مشغول خدمات رسانی می باشد.

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

آسایشگاه خیریه نگهداری از کودکان معلول جسمی و ذهنی و بیماران سالمند با نام بچه های آسمان کامران از سال 1378 و با شماره ثبت 15280در قالب یک سازمان غیردولتی -غیر انتفاعی مشغول خدمات رسانی می باشد.

 • 2
  دنبال کننده
 • 4
  دنبال شونده
 • 6.1هزار
  بازدید

همه ویدیو ها