41 دنبال‌ کننده
8.8 هزار بازدید ویدیو
26 بازدید 1 روز پیش

فصل 3 ویدئو 16 آمار و احتمال 11 ریاضی نموار جعبه ای و ویژگی های آن

حد قدر مطلق

112 بازدید 3 هفته پیش

فصل 6 درس 2 حد توابع قدر مطلقی ریاضی 11 تجربی

حدوپیوستگی

98 بازدید 3 هفته پیش

فصل 6 ویدئو23 ریاضی 11 تجربی درس 2 بخش 2 رفع ابهام توابع مثلثاتی

شاخص های آماری

60 بازدید 3 هفته پیش

فصل 3 درس 2 ویدئو 2 سری های زمانی ریاضی 11 انسانی

احتمال

109 بازدید 1 هفته پیش

فصل 7 ویدئو6 ریاضی 11 تجربی درس 1 تفاضل متقارن و احتمال شرطی

دیگر ویدیوها

88 بازدید 1 هفته پیش
82 بازدید 1 هفته پیش
94 بازدید 1 هفته پیش
109 بازدید 1 هفته پیش
98 بازدید 1 هفته پیش
103 بازدید 1 هفته پیش
100 بازدید 1 هفته پیش
114 بازدید 1 هفته پیش
122 بازدید 1 هفته پیش
29 بازدید 1 هفته پیش
29 بازدید 1 هفته پیش
33 بازدید 1 هفته پیش
نمایش بیشتر