224 بازدید 2 سال پیش

آکادمی تحول دیجیتال با همکاری موسسه آموزش عالی آزاد بهار اقدام به برگزاری دوره MBA تحول دیجیتال با رویکرد بازاریابی دیجیتال نموده است.

دیگر ویدیوها