32 بازدید 4 ماه پیش

قرائت گزارش کمیسیون مشترک برنامه و بودجه و نظارت و حقوقی شورای شهر از طرح «الزام شهرداری تهران به اصلاح و بهبود فرایند دریافت و رسیدگی به گزارش‌های شهروندان درباره فساد و رشوه و تشویق گزارشگران تخلفات در شهرداری تهران» و لایحه «آیین‌نامه مصونیت و حمایت از افشاگران فساد در شهرداری تهران»

دیگر ویدیوها

نمایش بیشتر