ضرورت اصلاح فرایند ثبت و تایید اسناد هزینه در شهرداری تهران

23 بازدید ۱ روز پیش

در جلسه صدوپنجاه وپنجم شورای شهر تهران، گزارش حساب های درآمد و هزینه سه ماهه اول سال ۹۸ شهرداری تهران توسط حسن رسولی، خزانه دار شورا، ارائه شد. بهاره آروین با اشاره به فقدان اطلاعات مبالغ هزینه شده در این گزارش که منجر به عدم شفافیت در عملکرد مالی شهرداری تهران می شود، بر لزوم اصلاح فرایند ثبت و تایید اسناد هزینه در شهرداری تهران تاکید کرد.

دیگر ویدیوها

بهاره آروین:

149 بازدید ۱ سال پیش
نمایش بیشتر