در حال بارگذاری
 • 24
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 11.1هزار
  بازدید

بهمن مؤذن

در این کانال مطالب آموزشی در زمینه های مختلف قرار خواهد گرفت.

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

در این کانال مطالب آموزشی در زمینه های مختلف قرار خواهد گرفت.

 • 24
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 11.1هزار
  بازدید
Loading...

همه ویدیو ها

 • 8- آموزش رگرسیون خطی در نرم افزار SPSS

  538 بازدید

  در این آموزش: نمودار Scatered/dot و آزمون دیداری داده ها توجه به ضریب همبستگی قبل از تشکیل مدل رگرسیونی نحوه ایجاد مدل رگرسیونی در SPSS معنی داری مدل رگرسیونی نحوه گزارش مدل رگرسیونی نحوه پیشبینی با استفاده از مدل ساخته شده خرید فیلم کامل در کانال تلگرام: https://t.me/spss_land همچنین می توانید فیلم کامل را از طریق سایت www.spssland.ir تهیه فرمایید.

 • 3-ایجاد پایگاه داده جدید در SQL Server 2017

  193 بازدید

  در این فیلم آموزشی با نحوه ایجاد یک پایگاه داده جدید و تنظیمات آن آشنا می شوید. فیلم کامل این آموزش را با عضویت در کانال تلگرام https://t.me/sql_land دریافت کنید تدریس خصوصی نرم افزار SQL Server و t-SQL: ارسال پیام به تلگرام @filmamooz

 • 2- نحوه اتصال به سرور MS SQL 2017 و آشنایی با محیط Management Studio

  201 بازدید

  در این فیلم نحوه متصل شدن به سرویس داده نصب شده بر روی دستگاه خود را یاد میگیرید. همچنین با اجزاء مهم نرم افزار Management Studio آشنا می شوید. فیلم کامل این آموزش را با عضویت در کانال تلگرام https://t.me/sql_land دریافت کنید تدریس خصوصی نرم افزار SQL Server و t-SQL: ارسال پیام به تلگرام @filmamooz

 • 6- ایجاد ارتباط بین جداول در MS SQL Server 2017 به وسیله Foreign Key

  126 بازدید

  در این آموزش یاد میگیرید چگونه بین جداول خود از طریق کلید خارجی - Foreign key - ارتباط برقرار کنید تا مشکل بیشینگی اطلاعات به حداقل خودش برسد. فیلم کامل این آموزش را با عضویت در کانال تلگرام https://t.me/sql_land دریافت کنید تدریس خصوصی نرم افزار SQL Server و t-SQL: ارسال پیام به تلگرام @filmamooz

 • 5- افزودن داده به جداول در پایگاه داده MS SQL server 2017

  61 بازدید

  در این فیلم آموزشی با نحوه ورود اطلاعات در جداول داده طراحی شده آشنا می شوید. فیلم کامل این آموزش را با عضویت در کانال تلگرام https://t.me/sql_land دریافت کنید تدریس خصوصی نرم افزار SQL Server و t-SQL: ارسال پیام به تلگرام @filmamooz

 • 4- ایجاد جدول (table) در پایگاه داده MS SQL Server 2017

  109 بازدید

  در این فیلم آموزشی با نحوه ایجاد جداول و کلید ها آشنا می شوید. فیلم کامل این آموزش را با عضویت در کانال تلگرام https://t.me/sql_land دریافت کنید تدریس خصوصی نرم افزار SQL Server و t-SQL: ارسال پیام به تلگرام @filmamooz

 • 7- بازیابی اطلاعات در MS SQL Server از طریق ایجاد نما (View)

  53 بازدید

  در این فیلم با نحوه بازیابی اطلاعات و ایجاد View ها و ایجاد گزارشات تجمیعی آشنا می شوید. فیلم کامل این آموزش را با عضویت در کانال تلگرام https://t.me/sql_land دریافت کنید تدریس خصوصی نرم افزار SQL Server و t-SQL: ارسال پیام به تلگرام @filmamooz

 • نحوه نصب نرم افزار MS SQL SERVER 2017

  2,289 بازدید

  در این فیلم کوتاه آموزشی با نحوه نصب نرم افزار و توضیحات مختصر مربوط به آن آشنا می شوید. تدریس خصوصی نرم افزار SQL Server و t-SQL: ارسال پیام به تلگرام @filmamooz

 • 7 - انجام دادن آزمون تی استیودنت (t-student) در SPSS

  810 بازدید

  در این فیلم آموزشی نحوه انجام آزمون تی استیودنت (t-student) برای مقایسه دو نمونه آماری آموزش داده شده است. همچنین جهت تست نرمال از آزمون کلموگروف-اسمیرنف استفاده شده است. فیلم کامل را از طریق سایت www.spssland.ir تهیه فرمایید.

 • 4 - تحلیل توصیفی توسط نرم افزار اس پی اس اس - SPSS

  953 بازدید

  در این فیلم آموزشی با نحوه ایجاد جداول آمار توصیفی و تحلیل آن ها آشنا می شوید همچنین مفهوم جدول متقاطع (Cross tab) را یاد گرفته و آن را استفاده و تحلیل می کنید. فیلم کامل را از طریق سایت www.spssland.ir تهیه فرمایید.

 • 1 - آشنایی مقدماتی با نرم افزار - آموزش نرم افزار SPSS

  549 بازدید

  در این قسمت از آموزش نرم افزار اس پی اس اس با کلیت نرم افزار آشنا می شوید و دید کلی از نرم افزار به دست می آورید. فیلم کامل را از طریق سایت www.spssland.ir تهیه فرمایید.

 • 2 - پرسشنامه و نحوه تعریف متغییر ها در اس پی اس اس - آموزش نرم افزار SPSS

  834 بازدید

  در این آموزش با بیان یک مثال، نحوه تعریف متغییر های پرسشنامه را در نرم افزار SPSS خواهید آموخت. فیلم کامل را از طریق سایت www.spssland.ir تهیه فرمایید.

 • 3 - نحوه ایجاد نمودار در نرم افزار اس پی اس اس - آموزش نرم افزار SPSS

  611 بازدید

  در این فیلم آموزشی شما با نحوه طراحی انواع نمودار ها از جمله میله ای ، دایره ای و ... در نرم افزار اس پی اس اس آشنا می شوید. فیلم کامل را از طریق سایت www.spssland.ir تهیه فرمایید.

 • 5 - استفاده از جداول متقاطع و آزمون کای دو (Chi-Square) در اس پی اس اس - آموزش ن

  1,070 بازدید

  در این فیلم آموزشی نحوه انجام آزمون کای دو (Chi-Square) را در نرم افزار اس پس اس اس مشاهده خواهید کرد این آزمون به منظور تست وجود رابطه بین متغییر های اسمی مورد استفاده قرار می گیرد. فیلم کامل را از طریق سایت www.spssland.ir تهیه فرمایید.

 • 6 - محاسبه ضریب همبستگی پیرسون (Pearson) در نرم افزار اس پی اس اس - آموزش نرم ا

  2,693 بازدید

  در این فیلم آموزشی با مفهوم ضریب همبستگی و ضریب تعیین در داده های پارامتریک و نحوه محاسبه ضریب همبستگی پیرسون آشنا خواهید شد. فیلم کامل را از طریق سایت www.spssland.ir تهیه فرمایید.