4 دنبال‌ کننده
50.3 هزار بازدید ویدیو
972 بازدید 6 سال پیش

دریای كورتز در جنوب كالیفرنیا صحنه جنب و جوش گله های بزرگ سفره ماهی های شیطان یا مانتا است كه در حال شكار میگوها هستند.

دیگر ویدیوها

972 بازدید 6 سال پیش
3.9 هزار بازدید 6 سال پیش
3.2 هزار بازدید 6 سال پیش
2.7 هزار بازدید 6 سال پیش
338 بازدید 6 سال پیش
517 بازدید 6 سال پیش
1.9 هزار بازدید 6 سال پیش
328 بازدید 6 سال پیش
501 بازدید 6 سال پیش
220 بازدید 6 سال پیش
5.3 هزار بازدید 6 سال پیش
345 بازدید 6 سال پیش
910 بازدید 6 سال پیش
1.9 هزار بازدید 6 سال پیش
986 بازدید 6 سال پیش
2 هزار بازدید 6 سال پیش
15.2 هزار بازدید 6 سال پیش
2.3 هزار بازدید 6 سال پیش
288 بازدید 6 سال پیش
1.2 هزار بازدید 6 سال پیش
نمایش بیشتر