آموزش رایگان اصول و فنون مذاکره و تکنیکهای متقاعدسازی (امیر بختایی)

149 بازدید 1 ماه پیش

کارگاه آموزشی اصول و فنون و تکنیکهای مذاکره / چرا رویکرد اکثر مردم در مذاکره، برد - باخت است؟ / ارایه: امیر بختایی www.bakhtaei.ir

نمایش بیشتر