2 دنبال‌ کننده
645 بازدید ویدیو
13 بازدید 4 ماه پیش

زمین شناسی پایه 11- زمین شناسی ایران - قسمت2

آب سخت

50 بازدید 9 ماه پیش

انواع آبخوان و ویژ گی آب سخت - زمین شناسی پایه11

اکنشاف

82 بازدید 9 ماه پیش

قسمت 4 فصل 2 زمین شناسی - مراحل اکتشاف معدن و گوهر

دیگر ویدیوها

22 بازدید 11 ماه پیش
24 بازدید 11 ماه پیش