11 دنبال‌ کننده
51.5 هزار بازدید ویدیو

وبینار مدیریت سیستمهای بامداد

257 بازدید 1 سال پیش

آموزش مدیریت و سطوح دسترسی نرم افزار حسابداری

دیگر ویدیوها

ثبت فاکتور فروش

1.1 هزار بازدید 3 سال پیش

گزارشات نرم افزار فروش

533 بازدید 3 سال پیش

تعریف مجریان فروش متنوع

614 بازدید 3 سال پیش

ثبت سند انبارداری

1 هزار بازدید 3 سال پیش

گزارشات نرم افزار انبارداری

1.5 هزار بازدید 3 سال پیش

کدینگ کالا در انبار داری

6.6 هزار بازدید 3 سال پیش

کنترل تعدادی انبار

804 بازدید 3 سال پیش

تعریف سند حسابداری انبار

2.8 هزار بازدید 3 سال پیش

حساب تفصیلی شناور

1.6 هزار بازدید 3 سال پیش

نظر مشتریان بامداد

552 بازدید 4 سال پیش

نظر مشتریان بامداد

585 بازدید 4 سال پیش

سند حسابداری فروش

1.3 هزار بازدید 4 سال پیش

باز کردن فلش کارت بامداد

478 بازدید 4 سال پیش

تعریف سند حسابداری انبار

649 بازدید 4 سال پیش

قسمت دوم تعریف کدینگ

1.8 هزار بازدید 4 سال پیش

سند حسابداری حقوق و دستمزد

2.8 هزار بازدید 4 سال پیش

ماتریس هوشمند(تراز پویا)

237 بازدید 4 سال پیش

تعریف سند حسابداری فروش

581 بازدید 4 سال پیش

پشتیبانی از اطلاعات

86 بازدید 4 سال پیش

تراز پویا و مرور حسابها

222 بازدید 4 سال پیش

تنظیم چاپ برروی چک

853 بازدید 4 سال پیش

فیلم گزارش کاردکس انبار

624 بازدید 4 سال پیش
نمایش بیشتر