4 دنبال‌ کننده
2.9 هزار بازدید ویدیو
1.5 هزار بازدید 10 ماه پیش

پیشرو در تبریدصنعتی و تهویه مطبوع سردخانه ، چیلر ، تونل انجماد ، آیس بانک ، یخساز

پیش سردکن

1.5 هزار بازدید 9 ماه پیش

پیشرو در تبریدصنعتی و تهویه مطبوع سردخانه ، چیلر ، تونل انجماد ، آیس بانک ، یخساز

سردخانه

1.5 هزار بازدید 9 ماه پیش

پیشرو در تبریدصنعتی و تهویه مطبوع سردخانه ، چیلر ، تونل انجماد ، آیس بانک ، یخساز

چیلر

1.5 هزار بازدید 9 ماه پیش

پیشرو در تبریدصنعتی و تهویه مطبوع سردخانه ، چیلر ، تونل انجماد ، آیس بانک ، یخساز

تونل انجماد

1.5 هزار بازدید 9 ماه پیش

پیشرو در تبریدصنعتی و تهویه مطبوع سردخانه ، چیلر ، تونل انجماد ، آیس بانک ، یخساز

نمایش بیشتر