95 دنبال‌ کننده
3.1 میلیون بازدید ویدیو

شیر بربر، خشن ترین موجود جهان

9.3 هزار بازدید 7 سال پیش

دیگر ویدیوها

شیر بربر، خشن ترین موجود جهان

9.3 هزار بازدید 7 سال پیش

جدال شیرهای نر بر سر ران بوفالو

18.5 هزار بازدید 7 سال پیش

ملاقات خرس قطبی و خرس گریزلی

11.7 هزار بازدید 7 سال پیش

نبرد خونین گربه ها

20.9 هزار بازدید 7 سال پیش

ناتوانی ببرها در كشتن گاو

11.5 هزار بازدید 7 سال پیش

دیدار كفتارها با جواهر سفید

6.4 هزار بازدید 7 سال پیش

توله هاسكی با مزه

10.5 هزار بازدید 7 سال پیش

پیگیری 1 جنایت

5.1 هزار بازدید 7 سال پیش

شیر كوهی و كشتن گوزن با 1 ضربه

9.7 هزار بازدید 7 سال پیش

نحوه شكار كردن مومبای سیاه

6.7 هزار بازدید 7 سال پیش

بچه شیرهای مزاحم

1 هزار بازدید 7 سال پیش

جدال سنگین گربه ها

5.8 هزار بازدید 7 سال پیش

نبرد كایوت با 3 سگ

20.6 هزار بازدید 7 سال پیش

اقتدار جگوار در شكار كردن

6.7 هزار بازدید 7 سال پیش

نبرد خرس های كودیاك

2.2 هزار بازدید 7 سال پیش

انفجار بزغاله توسط ببرهای سیبری

18.1 هزار بازدید 7 سال پیش

آموزش 4 سگ برتر پلیس

36.3 هزار بازدید 7 سال پیش

گوریل خوشبخت

1.1 هزار بازدید 7 سال پیش

میمون های به شدت مزاحم

1.8 هزار بازدید 7 سال پیش

پاندای قرمز، نادرترین خرس جهان

2.4 هزار بازدید 7 سال پیش

مزاحمت گرگ برای خانواده خرس ها

2.1 هزار بازدید 7 سال پیش

نبرد خرس و شیركوهی

4.6 هزار بازدید 7 سال پیش

ورود سلطان به معركه

11.4 هزار بازدید 7 سال پیش

رفاقت كفتار با سگ وحشی

8 هزار بازدید 7 سال پیش

خیال راحت یعنی همین

395 بازدید 7 سال پیش

بچه میركت های بازی گوش

623 بازدید 7 سال پیش

شیرخوارگاه كرگدن

429 بازدید 7 سال پیش

نسل كشی بوفالوها توسط شیر ماده

5.3 هزار بازدید 7 سال پیش

لذت بردن از زندگی

408 بازدید 7 سال پیش

حمله شیر كوهی به خرس

5.5 هزار بازدید 7 سال پیش

غذا دادن به ببرهای سیبری با دست

1.8 هزار بازدید 7 سال پیش

تعقیب و گریز خرس و بچه گوزن

3.2 هزار بازدید 7 سال پیش

2 فروند جوجه جغد

1.4 هزار بازدید 7 سال پیش
نمایش بیشتر