در حال بارگذاری

دسته‌بندی

دیگر سرویس‌‌ها

آپارات در موبایل Windows ,Android ,IOS
 • 29
  دنبال کننده
 • 2
  دنبال شونده
 • 16.7هزار
  بازدید

وبسایت آموزش مداحی سمیح

پایگاه تخصصی ارزیابی و آموزش مداحی سمیح

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

پایگاه تخصصی ارزیابی و آموزش مداحی سمیح

 • 29
  دنبال کننده
 • 2
  دنبال شونده
 • 16.7هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • نکات طلایی در مداحی/قسمت چهاردهم

  370 بازدید

  مجموعه کلیپ های نکات طلایی در مداحی توسط وبسایت آموزش مداحی سمیح با تدریس مدرس علوم و فنون مداحی کربلایی صادق ابراهیمی پور در حال تولید است. شما میتوانید با مراجعه به وبسایت سمیح از بخش های متنوع و کلیپ های آموزشی استفاده کنید. همچنین میتوانید موضوع یا مبحث مورد نیاز خود را برای تولید کلیپ آموزشی در قسمت تماس با سمیح مطرح کنید. WWW.SAMIH.IR

 • نکات طلایی در مداحی/قسمت سیزدهم

  157 بازدید

  مجموعه کلیپ های نکات طلایی در مداحی توسط وبسایت آموزش مداحی سمیح با تدریس مدرس علوم و فنون مداحی کربلایی صادق ابراهیمی پور در حال تولید است. شما میتوانید با مراجعه به وبسایت سمیح از بخش های متنوع و کلیپ های آموزشی استفاده کنید. همچنین میتوانید موضوع یا مبحث مورد نیاز خود را برای تولید کلیپ آموزشی در قسمت تماس با سمیح مطرح کنید. WWW.SAMIH.IR

 • نکات طلایی در مداحی/قسمت دوازدهم

  156 بازدید

  مجموعه کلیپ های نکات طلایی در مداحی توسط وبسایت آموزش مداحی سمیح با تدریس مدرس علوم و فنون مداحی کربلایی صادق ابراهیمی پور در حال تولید است. شما میتوانید با مراجعه به وبسایت سمیح از بخش های متنوع و کلیپ های آموزشی استفاده کنید. همچنین میتوانید موضوع یا مبحث مورد نیاز خود را برای تولید کلیپ آموزشی در قسمت تماس با سمیح مطرح کنید. WWW.SAMIH.IR

 • نکات طلایی در مداحی/قسمت یازدهم

  201 بازدید

  مجموعه کلیپ های نکات طلایی در مداحی توسط وبسایت آموزش مداحی سمیح با تدریس مدرس علوم و فنون مداحی کربلایی صادق ابراهیمی پور در حال تولید است. شما میتوانید با مراجعه به وبسایت سمیح از بخش های متنوع و کلیپ های آموزشی استفاده کنید. همچنین میتوانید موضوع یا مبحث مورد نیاز خود را برای تولید کلیپ آموزشی در قسمت تماس با سمیح مطرح کنید. WWW.SAMIH.IR

 • نکات طلایی در مداحی/ قسمت دهم

  145 بازدید

  مجموعه کلیپ های نکات طلایی در مداحی توسط وبسایت آموزش مداحی سمیح با تدریس مدرس علوم و فنون مداحی کربلایی صادق ابراهیمی پور در حال تولید است. شما میتوانید با مراجعه به وبسایت سمیح از بخش های متنوع و کلیپ های آموزشی استفاده کنید. همچنین میتوانید موضوع یا مبحث مورد نیاز خود را برای تولید کلیپ آموزشی در قسمت تماس با سمیح مطرح کنید. WWW.SAMIH.IR

 • نکات طلایی در مداحی/ قسمت نهم

  157 بازدید

  مجموعه کلیپ های نکات طلایی در مداحی توسط وبسایت آموزش مداحی سمیح با تدریس مدرس علوم و فنون مداحی کربلایی صادق ابراهیمی پور در حال تولید است. شما میتوانید با مراجعه به وبسایت سمیح از بخش های متنوع و کلیپ های آموزشی استفاده کنید. همچنین میتوانید موضوع یا مبحث مورد نیاز خود را برای تولید کلیپ آموزشی در قسمت تماس با سمیح مطرح کنید. WWW.SAMIH.IR

 • نکات طلایی در مداحی/قسمت هشتم

  154 بازدید

  مجموعه کلیپ های نکات طلایی در مداحی توسط وبسایت آموزش مداحی سمیح با تدریس مدرس علوم و فنون مداحی کربلایی صادق ابراهیمی پور در حال تولید است. شما میتوانید با مراجعه به وبسایت سمیح از بخش های متنوع و کلیپ های آموزشی استفاده کنید. همچنین میتوانید موضوع یا مبحث مورد نیاز خود را برای تولید کلیپ آموزشی در قسمت تماس با سمیح مطرح کنید. WWW.SAMIH.IR

 • نکات طلایی در مداحی/قسمت هفتم

  163 بازدید

  مجموعه کلیپ های نکات طلایی در مداحی توسط وبسایت آموزش مداحی سمیح با تدریس مدرس علوم و فنون مداحی کربلایی صادق ابراهیمی پور در حال تولید است. شما میتوانید با مراجعه به وبسایت سمیح از بخش های متنوع و کلیپ های آموزشی استفاده کنید. همچنین میتوانید موضوع یا مبحث مورد نیاز خود را برای تولید کلیپ آموزشی در قسمت تماس با سمیح مطرح کنید. WWW.SAMIH.IR

 • نکات طلایی در مداحی/قسمت ششم

  131 بازدید

  مجموعه کلیپ های نکات طلایی در مداحی توسط وبسایت آموزش مداحی سمیح با تدریس مدرس علوم و فنون مداحی کربلایی صادق ابراهیمی پور در حال تولید است. شما میتوانید با مراجعه به وبسایت سمیح از بخش های متنوع و کلیپ های آموزشی استفاده کنید. همچنین میتوانید موضوع یا مبحث مورد نیاز خود را برای تولید کلیپ آموزشی در قسمت تماس با سمیح مطرح کنید. WWW.SAMIH.IR

 • نکات طلایی در مداحی/قسمت دوم

  165 بازدید

  مجموعه کلیپ های نکات طلایی در مداحی توسط وبسایت آموزش مداحی سمیح با تدریس مدرس علوم و فنون مداحی کربلایی صادق ابراهیمی پور در حال تولید است. شما میتوانید با مراجعه به وبسایت سمیح از بخش های متنوع و کلیپ های آموزشی استفاده کنید. همچنین میتوانید موضوع یا مبحث مورد نیاز خود را برای تولید کلیپ آموزشی در قسمت تماس با سمیح مطرح کنید. WWW.SAMIH.IR

 • نکات طلایی در مداحی/قسمت پنجم

  162 بازدید

  مجموعه کلیپ های نکات طلایی در مداحی توسط وبسایت آموزش مداحی سمیح با تدریس مدرس علوم و فنون مداحی کربلایی صادق ابراهیمی پور در حال تولید است. شما میتوانید با مراجعه به وبسایت سمیح از بخش های متنوع و کلیپ های آموزشی استفاده کنید. همچنین میتوانید موضوع یا مبحث مورد نیاز خود را برای تولید کلیپ آموزشی در قسمت تماس با سمیح مطرح کنید. WWW.SAMIH.IR

 • نکات طلایی در مداحی/قسمت چهارم

  143 بازدید

  مجموعه کلیپ های نکات طلایی در مداحی توسط وبسایت آموزش مداحی سمیح با تدریس مدرس علوم و فنون مداحی کربلایی صادق ابراهیمی پور در حال تولید است. شما میتوانید با مراجعه به وبسایت سمیح از بخش های متنوع و کلیپ های آموزشی استفاده کنید. همچنین میتوانید موضوع یا مبحث مورد نیاز خود را برای تولید کلیپ آموزشی در قسمت تماس با سمیح مطرح کنید. WWW.SAMIH.IR

 • نکات طلایی در مداحی/قسمت اول

  191 بازدید

  مجموعه کلیپ های نکات طلایی در مداحی توسط وبسایت آموزش مداحی سمیح با تدریس مدرس علوم و فنون مداحی کربلایی صادق ابراهیمی پور در حال تولید است. شما میتوانید با مراجعه به وبسایت سمیح از بخش های متنوع و کلیپ های آموزشی استفاده کنید. همچنین میتوانید موضوع یا مبحث مورد نیاز خود را برای تولید کلیپ آموزشی در قسمت تماس با سمیح مطرح کنید. WWW.SAMIH.IR

 • نکات طلایی در مداحی/قسمت سوم

  215 بازدید

  مجموعه کلیپ های نکات طلایی در مداحی توسط وبسایت آموزش مداحی سمیح با تدریس مدرس علوم و فنون مداحی کربلایی صادق ابراهیمی پور در حال تولید است. شما میتوانید با مراجعه به وبسایت سمیح از بخش های متنوع و کلیپ های آموزشی استفاده کنید. همچنین میتوانید موضوع یا مبحث مورد نیاز خود را برای تولید کلیپ آموزشی در قسمت تماس با سمیح مطرح کنید. WWW.SAMIH.IR

 • 140 تمرین عملی سلفژ ویژه مداحان و ستایشجویان

  197 بازدید

  مجموعه ارزشمند 140 تمرین عملی سلفژ ویژه مداحان و ستایشجویان تهیه و تنظیم گردیده است. هم اکنون این مجموعه را میتوانید از وبسایت آموزش مداحی سمیح دریافت کنید. بمناسبت ولادت پیامبر(ص) و امام صادق (ع) بمدت محدود میتوانید این مجموعه را با 30 درصد تخفیف دریافت نمایید. WWW.SAMIH.IR

 • آموزش سبکسازی تخصصی در مداحی (1)

  1,391 بازدید

  مجموعه ارزشمند راهنمای سبکسازی در مداحی (1) در 8 بخش تدوین شده و به ارائه مباحث کاملا علمی و تخصصی در سبکسازی میپردازد. این اثر ارزشمند توسط مداح اهل بیت (ع) کربلایی صادق ابراهیمی پور مدرس و محقق علوم و فنون مداحی منتشر شده و نسخه دوم این مجموعه که ارائه مباحث فنی و تمرینات عملی سبکسازی میباشد بزودی منتشر خواهد شد. جهت تهیه این مجموعه ارزشمند به وبسایت سمیح به نشانی www.samih.ir مراجعه نمایید.

 • سامانه تخصصی ارزیابی و آموزش مهارت های مداحی/ این کلیپ را حتما ببینید

  227 بازدید

  اگر فضایی برای ارائه و انتشار مداحی خود ندارید با مراجعه به سایت سمیح در بخش رسانه مداحان میتوانید بصورت کاملا رایگان فایل های اجرای مداحی خودتون رو برای ما ارسال کنید تا در سایت منتشر بشه.... همچنین با استفاده از صفحه ارزیابی مداحی میتونید با ارسال اجرای مداحی ، نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کنید. وبسایت سمیح :پایگاه تخصصی ارزیابی و آموزش مهارت های مداحی زیر نظر مداح اهل بیت (ع) کربلایی صادق ابراهیمی پور

 • تموم کن این فاصله رو بزار بیام به کربلات ( بسیار زیبا )

  282 بازدید

  زمینه - کربلایی صادق ابراهیمی پور-هیئت مکتب الحیدر بندرعباس پایگاه تخصصی ارزیابی و آموزش مهارت های مداحی سمیح انتشار فایل های صوتی و تصویری اجرای شما در سایت سمیح جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت سمیح مراجعه کنید WWW.SAMIH.IR