96 دنبال‌ کننده
35.1 هزار بازدید ویدیو
912 بازدید 4 سال پیش

- جانمایی 2 بعدی و 3 بعدی تابلو با eplan pro panel - ترسیم مسیر باسبار در eplan pro panel - ترسیم نقشه های مداری - طراحی انواع گزارشات خروجی با eplan pro panel - دیتابیس های نرم افزار در وب سایت مدرسه برق www.barghschool.com

دیگر ویدیوها

912 بازدید 4 سال پیش
1 هزار بازدید 4 سال پیش
3.1 هزار بازدید 4 سال پیش
1 هزار بازدید 4 سال پیش
544 بازدید 4 سال پیش
768 بازدید 4 سال پیش
763 بازدید 4 سال پیش
270 بازدید 4 سال پیش
878 بازدید 4 سال پیش
428 بازدید 4 سال پیش
622 بازدید 4 سال پیش
481 بازدید 4 سال پیش
612 بازدید 4 سال پیش
3.1 هزار بازدید 4 سال پیش
241 بازدید 4 سال پیش
575 بازدید 4 سال پیش
146 بازدید 4 سال پیش
219 بازدید 4 سال پیش
365 بازدید 4 سال پیش
368 بازدید 4 سال پیش
283 بازدید 4 سال پیش
1.7 هزار بازدید 4 سال پیش
719 بازدید 4 سال پیش
83 بازدید 4 سال پیش
1 هزار بازدید 4 سال پیش
521 بازدید 4 سال پیش
3.4 هزار بازدید 4 سال پیش
414 بازدید 4 سال پیش
1.4 هزار بازدید 4 سال پیش
2.2 هزار بازدید 4 سال پیش
367 بازدید 4 سال پیش
335 بازدید 4 سال پیش
533 بازدید 4 سال پیش
نمایش بیشتر