10 دنبال‌ کننده
225.2 هزار بازدید ویدیو

نحوه عملکرد ژنراتور

5.1 هزار بازدید 3 سال پیش

ژنراتور وسیله ای است برای تولید برق، ژنراتورها انواع مختلف فیزیکی و الکتریکی با کاربردهای متفاوت موجود می باشد. ژنراتورها انرژی مکانیکی حاصل از منابع بیرونی را به انرژی الکتریکی مبدل می کند در واقع ژنراتورها برق تولید نمی کنند با استفاده از انرژی های مکانیکی تولید بار الکتریکی در سیم پیچ ها در مدار الکتریکی برق را به عنوان خروجی تولید می کنند اجزای تشکیل دهنده ژنراتورها موتور آلترناتور سیستم سو