37 دنبال‌ کننده
109.3 هزار بازدید ویدیو
221 بازدید 2 سال پیش

تنگستن تیز کن شرکت برصان 22051381-021 مناسب برای تیز کردن دقیق الکترود جوش تیگ/آرگون با زاویه های مختلف -

دیگر ویدیوها

221 بازدید 2 سال پیش
44 بازدید 2 سال پیش
39 بازدید 2 سال پیش
226 بازدید 2 سال پیش
48 بازدید 2 سال پیش
118 بازدید 2 سال پیش
85 بازدید 2 سال پیش
71 بازدید 2 سال پیش
987 بازدید 2 سال پیش
258 بازدید 2 سال پیش
410 بازدید 2 سال پیش
170 بازدید 2 سال پیش
402 بازدید 2 سال پیش
50 بازدید 2 سال پیش
78 بازدید 2 سال پیش
57 بازدید 2 سال پیش
76 بازدید 2 سال پیش
34 بازدید 2 سال پیش
44 بازدید 2 سال پیش
850 بازدید 3 سال پیش
83 بازدید 3 سال پیش
52 بازدید 3 سال پیش
399 بازدید 3 سال پیش
301 بازدید 3 سال پیش
118 بازدید 3 سال پیش
8.2 هزار بازدید 3 سال پیش
222 بازدید 3 سال پیش
122 بازدید 3 سال پیش
47 بازدید 3 سال پیش
689 بازدید 3 سال پیش
91 بازدید 3 سال پیش
99 بازدید 3 سال پیش
207 بازدید 3 سال پیش
279 بازدید 3 سال پیش
نمایش بیشتر