18 دنبال‌ کننده
35.7 هزار بازدید ویدیو
1.9 هزار بازدید 1 سال پیش

نوازندگی دایره آذری با نوازندگی استاد وحید اسداللهی

دیگر ویدیوها

2.5 هزار بازدید 1 سال پیش
504 بازدید 1 سال پیش
424 بازدید 1 سال پیش
621 بازدید 1 سال پیش
127 بازدید 1 سال پیش
598 بازدید 1 سال پیش
1.2 هزار بازدید 1 سال پیش
5.1 هزار بازدید 1 سال پیش
4.5 هزار بازدید 1 سال پیش
97 بازدید 1 سال پیش
221 بازدید 1 سال پیش
696 بازدید 1 سال پیش
105 بازدید 1 سال پیش
384 بازدید 1 سال پیش
214 بازدید 1 سال پیش
2.6 هزار بازدید 1 سال پیش
72 بازدید 1 سال پیش
288 بازدید 1 سال پیش
500 بازدید 1 سال پیش