ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار
15 دنبال‌ کننده
30.9 هزار بازدید ویدیو
1.6 هزار بازدید 1 سال پیش

نوازندگی دایره آذری با نوازندگی استاد وحید اسداللهی

دیگر ویدیوها

2.2 هزار بازدید 1 سال پیش
498 بازدید 1 سال پیش
355 بازدید 1 سال پیش
532 بازدید 1 سال پیش
112 بازدید 1 سال پیش
555 بازدید 1 سال پیش
1 هزار بازدید 1 سال پیش
4 هزار بازدید 1 سال پیش
3.9 هزار بازدید 1 سال پیش
90 بازدید 1 سال پیش
186 بازدید 1 سال پیش
575 بازدید 1 سال پیش
85 بازدید 1 سال پیش
372 بازدید 1 سال پیش
187 بازدید 1 سال پیش
2.3 هزار بازدید 1 سال پیش
70 بازدید 1 سال پیش
267 بازدید 1 سال پیش
446 بازدید 1 سال پیش