گاسپ در بازی امروز کارآگاه میشود

پخش زنده
0 | 3898 بازدید کل
سلام بچه ها بعد مدتها امشب استریم داریم. امشب سعت 20:30 منتظر شما هستم تا با همدیگه استریم بازی سایه روشن: تابستان سیاه رو بریم. بازی ای که به تازگی رونمایی شده. پس ساعت 20:30 پنجشنبه 6 تیرماه


سلام بچه ها بعد مدتها امشب استریم داریم. امشب سعت 20:30 منتظر شما هستم تا با همدیگه استریم بازی سایه روشن: تابستان سیاه رو بریم. بازی ای که به تازگی رونمایی شده. پس ساعت 20:30 پنجشنبه 6 تیرماه