ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار
1 دنبال‌ کننده
2.4 هزار بازدید ویدیو
1.8 هزار بازدید 3 سال پیش

نرم افزاری برای تفکیک از مبدا و جمع آوری دورریزهای قابل بازیافت. بازیار تلاشی جهت آشتی با محیط زیست و تولید ارزش از دورریزهای بی ارزش شهروندان است. تلاشی برای جلوگیری از ریزش مواد تجزیه ناپذیر در بین زباله های روزمره و ممانعت از آلودگی طبیعت... همچنین در این راستا حفظ کرامت انسانی و پیشگیری از زباله گردی و کمک به خیریه ها و انجمن های محیط زیستی از اهداف بازیار می باشد.

دیگر ویدیوها

564 بازدید 3 سال پیش