3 دنبال‌ کننده
7.5 هزار بازدید ویدیو
1.1 هزار بازدید 5 سال پیش

(لطفا انتشار دهید )سخنرانی اخیر دکتر محمود نبویان پیرامون توافق جامع و دسترسی های ویژه تیم ایرانی به آژانس است. وی این سخنان را در استان بوشهر بیان داشته است .وی در خلال سخنانش به ارائه لیستی از سوی تیم مذاکره کننده به طرف غربی میگوید که موجب 3 ترور نا فرجام سر لیست این دانشمندان دارد.با این وضع آیا دیگر کسی جرات میکند برای پیشرفت کشور تلاش کند؟