11 دنبال‌ کننده
36.3 هزار بازدید ویدیو

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

تنظیم ترشح اسید معده

2.3 هزار بازدید ۶ سال پیش

چرخه اسید سیتریک در میتوکندری

1.7 هزار بازدید ۶ سال پیش

مراحل اول و دوم فتوسنتز

8.7 هزار بازدید ۶ سال پیش

گلیکولیز

1.9 هزار بازدید ۶ سال پیش

ATP سنتآز

936 بازدید ۶ سال پیش
نمایش بیشتر