230 دنبال‌ کننده
154.4 هزار بازدید ویدیو

معرفی سایت بخون دات کام

8.4 هزار بازدید 5 ماه پیش

معرفی کامل سایت بخون دات کام مرجع آموزش خوانندگی در ایران

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

معرفی سایت بخون دات کام

8.4 هزار بازدید 5 ماه پیش

نمونه ای از تمرینات صداسازی

18.6 هزار بازدید 9 ماه پیش

BABAK AMINI GUITAR CLASSES # 93 Basics #29

2 هزار بازدید 9 ماه پیش

BABAK AMINI GUITAR CLASSES #74, BASICS #17

1.6 هزار بازدید 9 ماه پیش

BABAK AMINI GUITAR CLASSES #73, BASICS #16

1.1 هزار بازدید 9 ماه پیش

BABAK AMINI GUITAR CLASSES #30, BASICS #13

1.2 هزار بازدید 9 ماه پیش

BABAK AMINI GUITAR CLASSES #27, BASICS #10

1.2 هزار بازدید 9 ماه پیش

BABAK AMINI GUITAR CLASSES #22, Basics #5

2.5 هزار بازدید 9 ماه پیش

BABAK AMINI GUITAR CLASSES #2 Basics #2

7 هزار بازدید 9 ماه پیش

BABAK AMINI GUITAR CLASSES # 98 Basics # 34

876 بازدید 9 ماه پیش

BABAK AMINI GUITAR CLASSES # 96 Basics # 32

843 بازدید 9 ماه پیش

BABAK AMINI GUITAR CLASSES # 95 Basics # 31

700 بازدید 9 ماه پیش

BABAK AMINI GUITAR CLASSES # 92 Basics # 28

713 بازدید 9 ماه پیش

BABAK AMINI GUITAR CLASSES # 91 BASICS #27

728 بازدید 9 ماه پیش

BABAK AMINI GUITAR CLASSES #88 , Basics #24

873 بازدید 9 ماه پیش

BABAK AMINI GUITAR CLASSES #80 , BASICS #23

744 بازدید 9 ماه پیش

BABAK AMINI GUITAR CLASSES #78 , BASICS #21

764 بازدید 9 ماه پیش

BABAK AMINI GUITAR CLASSES #77 , BASICS #20

772 بازدید 9 ماه پیش

BABAK AMINI GUITAR CLASSES #76, BASICS #19

803 بازدید 9 ماه پیش

BABAK AMINI GUITAR CLASSES #72 , Basics #15

949 بازدید 9 ماه پیش

BABAK AMINI GUITAR CLASSES #26 , BASICS #9

1.2 هزار بازدید 9 ماه پیش

BABAK AMINI GUITAR CLASSES # 100 Basics # 36

887 بازدید 9 ماه پیش

BABAK AMINI GUITAR CLASSES #99 Basics # 35

763 بازدید 9 ماه پیش

BABAK AMINI GUITAR CLASSES # 97 Basics # 33

816 بازدید 9 ماه پیش

BABAK AMINI GUITAR CLASSES # 94 Basics # 30

708 بازدید 9 ماه پیش

BABAK AMINI GUITAR CLASSES #90 , BASICS #26

755 بازدید 9 ماه پیش

BABAK AMINI GUITAR CLASSES #89 , BASICS#25

658 بازدید 9 ماه پیش

BABAK AMINI GUITAR CLASSES #79 , BASICS #22

826 بازدید 9 ماه پیش

BABAK AMINI GUITAR CLASSES #75 , BASICS #18

811 بازدید 9 ماه پیش

BABAK AMINI GUITAR CLASSES #71, BASICS #14

926 بازدید 9 ماه پیش

BABAK AMINI GUITAR CLASSES #29, BASICS #12.

1.1 هزار بازدید 9 ماه پیش

BABAK AMINI GUITAR CLASSES #28, BASICS #11

1.1 هزار بازدید 9 ماه پیش

BABAK AMINI GUITAR CLASSES #25 , BASICS #8

1.4 هزار بازدید 9 ماه پیش

BABAK AMINI GUITAR CLASSES #24, BASICS #7

1.7 هزار بازدید 9 ماه پیش

BABAK AMINI GUITAR CLASSES #23, BASICS #6

2.3 هزار بازدید 9 ماه پیش

BABAK AMINI GUITAR CLASSES #21, Basics #4

3.9 هزار بازدید 9 ماه پیش

BABAK AMINI GUITAR CLASSES #3, Basics #3

5.6 هزار بازدید 9 ماه پیش

BABAK AMINI GUITAR CLASSES , BASICS# 1

19.6 هزار بازدید 9 ماه پیش

رژیم غذایی خوانندگان

1.6 هزار بازدید 9 ماه پیش

آموزش مدرن خوانندگی

11.9 هزار بازدید 2 سال پیش
نمایش بیشتر