12 دنبال‌ کننده
3.5 هزار بازدید ویدیو
8 بازدید 1 ماه پیش

یکی از کارهای امروز قدرت های اقتصادی در جهان، سمت وجهت دادن به سلیقه مشتری متناسب با کالاهایی که برنامه تولید آن را در دست دارند می باشد، *به این ترتیب رقیب بدون درگیری از میدان حذف می شود.*

دیگر ویدیوها

4 بازدید 3 هفته پیش
7 بازدید 3 هفته پیش
1 بازدید 4 هفته پیش
6 بازدید 1 ماه پیش
18 بازدید 1 ماه پیش
30 بازدید 1 ماه پیش
29 بازدید 1 ماه پیش
6 بازدید 1 ماه پیش
1 بازدید 1 ماه پیش
3 بازدید 1 ماه پیش
6 بازدید 1 ماه پیش
13 بازدید 1 ماه پیش
15 بازدید 3 ماه پیش
15 بازدید 4 ماه پیش
24 بازدید 6 ماه پیش
74 بازدید 10 ماه پیش
74 بازدید 10 ماه پیش
نمایش بیشتر