131 دنبال‌ کننده
211.4 هزار بازدید ویدیو
2.1 هزار بازدید 2 سال پیش

کارخانه های کشاورزی طبقاتی | بیا تو کار مرجع آموزش های کسب و کار

دیگر ویدیوها

288 بازدید 2 سال پیش
2.3 هزار بازدید 2 سال پیش
173 بازدید 2 سال پیش
2.5 هزار بازدید 2 سال پیش
8.9 هزار بازدید 2 سال پیش
3.7 هزار بازدید 2 سال پیش
4.1 هزار بازدید 2 سال پیش
11.4 هزار بازدید 2 سال پیش
7.1 هزار بازدید 2 سال پیش
5.1 هزار بازدید 2 سال پیش
261 بازدید 2 سال پیش
144 بازدید 2 سال پیش
130 بازدید 2 سال پیش
نمایش بیشتر