آموزش برونفکنی OBE و رسیدن به تجربه پرواز روح

47 بازدید 3 هفته پیش

با فرافکنی اثیری Astral projection

دیگر ویدیوها

کلوپ بیلیونرها-کلیپ های انگیزشی

1.6 هزار بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر