72 دنبال‌ کننده
12.2 هزار بازدید ویدیو

تقسیم یاخته قسمت هفتم

264 بازدید 6 ماه پیش

1

دیگر ویدیوها

رفتار شناسی جانوران

225 بازدید 6 ماه پیش

تقسیم یاخته قسمت هفتم

264 بازدید 6 ماه پیش

تقسیم یاخته قسمت ششم

180 بازدید 6 ماه پیش

دفع مواد زائد

191 بازدید 7 ماه پیش

تقسیم یاخته قسمت دوم

260 بازدید 7 ماه پیش

تقسیم یاخته قسمت پنجم

161 بازدید 7 ماه پیش

تقسیم یاخته قسمت چهارم

218 بازدید 7 ماه پیش

تقسیم یاخته قسمت سوم

323 بازدید 7 ماه پیش

تقسیم یاخته قسمت اول

566 بازدید 7 ماه پیش

تولید کنندگان دیگر

285 بازدید 7 ماه پیش

عوامل موثر بر فوتوسنتز

598 بازدید 7 ماه پیش

روزنه های هوایی گیاهان

547 بازدید 7 ماه پیش

مقایسه گیاهان C3،C4وCAM

601 بازدید 7 ماه پیش

تنفس نوری / پارت دوم

400 بازدید 7 ماه پیش

تنفس نوری / پارت اول

939 بازدید 7 ماه پیش

اطلاعیه

256 بازدید 7 ماه پیش

آمادگی کنکور97

2.2 هزار بازدید 2 سال پیش
نمایش بیشتر